Skip to content
Asiakaspalvelu 03 311 715

CoxaPro – Tiede ja tutkimus

CoxaPro on Coxan tutkimuksen oma verkkosivu. CoxaPro-sivustolta löydät tietoa muun muassa Coxan tutkimusaiheista- ja projekteista. Sivustolta löydät myös Clinical Libraryn, joka sisältään tekonivelkirurgian merkittävimmät tutkimusjulkaisut ja artikkelit.

Tutustu sivustoon tästä linkistä: CoxaPro

Tutkimustoiminta

Tieteellinen tutkimus on tärkeä osa Coxan toimintaa. Tutkimustoiminnalla on merkittävä rooli sekä laadunvarmistajana omalle toiminnalle että uuden tiedon tuottajana maailmanlaajuisesti. Coxa on erikoissairaanhoidon tutkimuksen kärkitekijä.

Suuret leikkausmäärät antavat meille hyvät lähtökohdat tehdä korkealaatuista kansainvälistä tiedetyötä. Samalla opimme alastamme jatkuvasti ja voimme tarjota laadukkaita leikkausmenetelmiä.

Teemme yhteistyötä oppilaitosten ja opiskelijoiden kanssa tekonivelkirurgisten opinnäytetöiden, väitöskirjojen sekä diplomitöiden osalta.

Teemme tutkimus- ja kehitystyötä muun muassa seuraavilla alueilla:

 1. MOM
 2. Tekonivelkirurgian vaikuttavuus
 3. Lonkan ja polven tekonivelleikkausten tulokset työikäisillä potilailla
 4. Uusien menetelmien ja implanttien vaikutus tekonivelleikkausten tuloksiin
 5. Lonkan pinnoitetekonivelleikkausten tulokset
 6. Nivelrikon syntymekanismi
 7. Uusintatekonivelleikkausten tulokset
 8. Tekonivelosien kuluminen ja eksplanttitutkimus
 9. Tekonivelleikkaus ikäihmisellä
 10. Reumaortopedia
 11. Lonkan tekonivelpotilaiden lisääntymisterveys
 12. Tuumoriortopedia
 13. Tekonivelinfektioiden taustat ja uusintaleikkausten tulokset
 14. Leikkauskivun hoito
 15. Hoitotyö

Tietoa tutkimustoiminnan henkilötietojen käsittelystä sekä potilaiden oikeuksista tutkimuksessa löydät täältä.