Skip to content
Asiakaspalvelu 03 311 715

Tutkimustoiminta

Coxan perustamisesta lähtien on ollut selvää, että Pohjoismaiden suurimmassa tekonivelkirurgisessa yksikössä tutkimustoiminnalla on merkittävä rooli sekä laadunvarmistajana omalle toiminnalle että uuden tiedon tuottajana maailmanlaajuisesti. Coxa on erikoissairaanhoidon tutkimuksen kärkitekijä.

Tieteellinen tutkimus on nostettu tärkeäksi osaksi Coxan toimintaa. Suuret leikkausmäärät antavat meille hyvät lähtökohdat tehdä korkealaatuista kansainvälistä tiedetyötä. Samalla opimme alastamme jatkuvasti ja voimme tarjota laadukkaita leikkausmenetelmiä, jotka ovat varmasti ajan tasalla.

“Coxan korkeatasoinen tutkimus mahdollistaa tiedon hankkimisen ja välittämisen maailmanlaajuisen tiedeyhteisön kanssa”

Vahvasta panostuksesta tutkimukseen syntyy lääketieteen opiskelijoiden opinnäytetöitä, tekonivelkirurgisia väitöskirjoja ja diplomitöitä. Myös hoitotieteellisten opinnäytetöiden tekeminen on mahdollista.

Teemme tutkimus- ja kehitystyötä muun muassa seuraavilla alueilla:

 1. Tekonivelkirurgian vaikuttavuus
 2. Tekonivelkirurgian keskittämisen vaikutus leikkaustuloksiin ja komplikaatioihin
 3. Polven tekonivelleikkausten toiminnalliset tulokset työikäisillä potilailla
 4. Uusien menetelmien vaikutus polven tekonivelleikkausten tuloksiin
 5. Lonkan pinnoitetekonivelleikkausten tulokset
 6. Nivelrikon syntymekanismi
 7. Uusintatekonivelleikkausten tulokset
 8. Tekonivelosien kuluminen
 9. Reumaortopedia
 10. Lonkan tekonivelpotilaiden lisääntymisterveys
 11. Leikkauskivun hoito
 12. Informaatioteknologia
 13. Hoitotyö / laatuprojektit
 14. Kustannuslaskenta
 15. Laskimotukoksiin ja lipulääkitykseen liittyvät monikeskustutkimukset

Tutustu Coxan tarkemmin kotimaisiin ja kansainvälisiin tutkimusaiheisiin tutkimushaussamme tai Tays tutkimusjulkaisuissa.

Tietoa tutkimustoiminnan henkilötietojen käsittelystä sekä potilaiden oikeuksista tutkimuksessa löydät täältä.