Uusien menetelmien ja implanttien vaikutus tekonivelleikkausten tuloksiin

Tekonivelkirurgialle on tyypillistä uusien implanttien kehitystyö ja käyttöönotto. Nykyisin uusien tekonivelten kehitystyö on puhtaasti teollisuusvetoista. Uusia innovaatioita ja malleja tulee jatkuvasti markkinoille materiaalitekniikan ja muun teknologian kehityksen myötä. Keskeisintä tekonivelkirurgiassa onkin tutkia aktiivisesti, millaisia tuloksia uusilla implanteilla saadaan ja miten ne suhtautuvat vanhoihin, hyväksi todettuihin tekonivelmalleihin.

Tekonivelsairaala Coxassa tehdään aktiivisesti tutkimusta uusien implanttien osalta. Yksi keskeinen tutkimusmenetelmä on rekisteripohjainen vaikuttavuustutkimus (Tekonivelkirurgian vaikuttavuus). Rekisteritutkimuksilla pyritään selvittämään esimerkiksi uusien menetelmien, kuten tietyn implanttikiinnityksen tai uuden tekonivelmallin uusintaleikkausriskiä. Tärkeässä roolissa ovat myös Coxan omat kliiniset aineistot koskien uusia tekonivelmalleja. Kliininen aineisto antaa mahdollisuuden tutkia sellaisia komplikaatiota, joita ei kirjata esimerkiksi tekonivelrekisteriin.

Tämän aiheen ympärillä Coxassa on tehty myös laadukasta RCT-tutkimusta. PNP-tutkimuksessa pyritään selvittämään uusien, personoitujen polvitekonivelien tuloksia verrattuna perinteiseen polven tekoniveleen. Lisätietoa PNP-tutkimuksen sivuilta.

Tieteelliset julkaisut aiheesta

Irmola T, Ponkilainen V, Mäkelä KT, Robertsson O, W-Dahl A, Furnes O, Fenstad AM, Pedersen AB, Schrøder HM, Eskelinen A, Niemeläinen MJ. Association between fixation type and revision risk in total knee arthroplasty patients aged 65 years and older: a cohort study of 265,877 patients from the Nordic Arthroplasty Register Association 2000-2016. Acta Orthop. 2021 Feb;92(1):91-96. doi: 10.1080/17453674.2020.1837422

Irmola T, Ponkilainen V, Mäkelä KT, Robertsson O, W-Dahl A, Furnes O, Fenstad AM, Pedersen AB, Schrøder HM, Eskelinen A, Niemeläinen MJ. Association between fixation type and revision risk in total knee arthroplasty patients aged 65 years and older: a cohort study of 265,877 patients from the Nordic Arthroplasty Register Association 2000-2016. Acta Orthop. 2021 Feb;92(1):91-96. doi: 10.1080/17453674.2020.1837422.

Implant survival of 662 dual-mobility cups and 727 constrained liners in primary THA: small femoral head size increases the cumulative incidence of revision. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34238130/

Implant survival of 2,723 vitamin E-infused highly crosslinked polyethylene liners in total hip arthroplasty: data from the Finnish Arthroplasty Register. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33517823/

High prevalence of noise following Delta ceramic-on-ceramic total hip arthroplasty. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28053256/

Reverse hybrid total hip arthroplasty. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28095724/

Trabecular metal acetabular components in primary total hip arthroplasty

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29400118/

Survival of 11,390 Continuum cups in primary total hip arthroplasty based on data from the Finnish Arthroplasty Register

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30994043/

Implant Survival of Constrained Acetabular Device in Primary Total Hip Arthroplasty Based on Data From the Finnish Arthroplasty Register

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31526699/

Increased risk for dislocation after introduction of the Continuum cup system: lessons learnt from a cohort of 1,381 THRs after 1-year follow-up

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32233815/

Is there a reduction in risk of revision when 36-mm heads instead of 32 mm are used in total hip arthroplasty for patients with proximal femur fractures?

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32285736/

Implant Survival of 6,080 Tritanium Cups in Primary Total Hip Arthroplasty: Data from the Finnish Arthroplasty Register from 2009 to 2017

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32618925/

Does cup position differ between trabecular metal and titanium cups? A radiographic propensity score matched study of 300 hips

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32619155/

Hospital volume and the risk of revision in Oxford unicompartmental knee arthroplasty in the Nordic countries -an observational study of 14,496 cases

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28882132/

Does hydroxyapatite coating of uncemented cups improve long-term survival? An analysis of 28,605 primary total hip arthroplasty procedures from the Nordic Arthroplasty Register Association (NARA)

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28802851/

Lack of evidence-the anti-stepwise introduction of metal-on-metal hip replacements

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28715928/