Skip to content
Asiakaspalvelu 03 311 715

Potilaaksi Coxaan

Pääset Tekonivelsairaala Coxan hoitoon kaikkialta Suomesta laillistetun lääkärin lähetteellä tai iltavastaanottomme* kautta.

*Iltavastaanotolle tarvitset röntgenkuvan oireisesta nivelestä. Kuva saa olla maksimissaan vuoden vanha.

Vapaa hoitopaikan valinta

Terveydenhuoltolain vapaan hoitopaikan valinnan mukaan potilaalla on oikeus valita mihin julkiseen sairaalaan hän hakeutuu tekonivelleikkaukseen. Valinnanvapaus koskee kiireetöntä sairaalassa annettavaa erikoislääkärin palvelua ja hoitoa.

Coxa on julkisomisteinen osakeyhtiö ja kuuluu Pirkanmaan hyvinvointialueeseen. Voit hakeutua potilaaksemme laillistetun lääkärin lähetteellä, jossa on maininta vapaasta hoitopaikan valinnasta. Lähete osoitetaan Pirha/Coxa. Paperilähetteiden postitusosoite: Tekonivelsairaala Coxa, Niveltie 4, 33520 Tampere.

Vapaan hoitopaikan valinnan perusteella hoitosi maksaa saman verran kuin oman kotikuntasi lähisairaalassa.

Lue lisää erikoissairaanhoidon valinnanvapaudesta: www.valinnanvapaus.fi

Lisätietoja potilaaksemme hakeutumisesta saat numerosta 03 311 715.

Kuvassa hoitaja ja potilas.
Kuvassa sairaanhoitaja.

Leikkauksen kustannukset

Asiakasmaksumme perustuvat lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon maksuista, sekä Pirkanmaan hyvinvointialueen päätöksiin asiakasmaksuista.

Kaikkien ammattiryhmien erikoissairaanhoidon vastaanotot ja hoitopuhelut ovat maksullisia. Poliklinikkakäynti Coxassa maksaa 46 € per käynti (myös videovastaanotot). Hoitopuhelu maksaa 30 € (mm. puhelimitse tapahtuva jälkitarkastus). Leikkaushoitojakso 54,60 € hoitopäivältä. Itse leikkauksesta sinulle ei aiheudu lisäkustannuksia.

Päiväkirurgisena toimenpiteenä tehty tekonivelleikkaus maksaa 150,80 € euroa. Suurimmassa osassa päiväkirurgisista toimenpiteistä potilas pääsee kotiin samana päivänä. Jos hoito kuitenkin jatkuu seuraavaan päivään, niin hoidosta peritään lisäksi hoitopäivämaksu seuraavalta päivältä.

Coxan huippuammattilaiset huolehtivat hoidostasi. Lisätietoja asiakasmaksujen määräytymisestä, asiakasmaksukatosta ja asiakasmaksulaskutuksesta: https://pirha.fi/asiakasmaksut

Hoitoonpääsy

Tekonivelleikkausjonot ovat kasvaneet valtakunnallisesti, mikä on lisännyt leikkausten kysyntää Coxassa. Tästä johtuen hoitoonpääsyajat voivat olla normaalia pidemmät.

Vuoden 2023 aikana ajan poliklinikkakäynnille hoidontarpeen arvioon on saanut arviolta noin 3–4 kuukaudessa. Jos poliklinikkakäynnillä Coxan ortopedi tekee leikkauspäätöksen, niin leikkaukseen pääsee keskimäärin noin 5–7 kuukauden sisällä leikkauspäätöksestä.

Kiireellisissä tapauksissa leikkaukseen pääsee tarvittaessa nopeamminkin. Hoitoonpääsyajat voivat olla lyhyempiä tai pidempiä potilaan yksilöllisistä tarpeista ja kysyntätilanteesta riippuen. Pyrimme sopimaan yhdessä potilaidemme kanssa yksilöllisesti heidän terveyden- ja elämäntilanteeseen sopivat leikkausajankohdat.

Kuvassa potilas lääkärin vastaanotolla.