Skip to content
Asiakaspalvelu 03 311 715

Potilaaksi Coxaan

Pääset Tekonivelsairaala Coxan hoitoon kaikkialta Suomesta joko laillistetun lääkärin lähetteellä tai kotikunnan myöntämällä maksusitoumuksella / palvelusetelillä tai iltavastaanottomme kautta.

Vapaa hoitopaikan valinta

Nykyinen terveydenhuoltolaki mahdollistaa vapaan hoitopaikan valinnan mistä tahansa Suomen erikoissairaanhoidon julkisesta yksiköstä. Valinnanvapaus koskee kiireetöntä sairaalassa annettavaa erikoislääkärin palvelua ja hoitoa. Se koskee myös tekonivelleikkauksen jälkeistä seurantaa ja mahdollisia kiireettömiä uusintaleikkauksia.

Koska Coxa on julkisomisteinen osakeyhtiö ja kuuluu PSHP konserniin, voit hakeutua potilaaksemme laillistetun lääkärin lähetteellä, jossa on maininta vapaasta hoitopaikan valinnasta. Lähete osoitetaan PSHP/Coxa. Paperilähetteiden postitusosoite: Tekonivelsairaala Coxa, Niveltie 4, 33520 Tampere.

Vapaan hoitopaikan valinnan perusteella hoitosi maksaa saman kuin oman kotikunnan lähisairaalassa. Kela korvaa matkakustannuksia  kotiosoitteestasi kotikuntaasi lähimpänä olevaan yliopistosairaalaan verrattavan matkan edestä.

Lue lisää erikoissairaanhoidon valinnanvapaudesta: www.valinnanvapaus.fi

Lisätietoja potilaaksemme hakeutumisesta saat numerosta 03 311 715.

Asiakkaaksi Coxaan kotikunnan lähetteellä tai maksusitoumuksella

Jos asuinpaikkasi sijaitsee Pirkanmaan sairaanhoitopiirin erityisvastuualueella (Pirkanmaan, Kanta-Hämeen ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirit), pääset Coxan asiakkaaksi terveyskeskus- tai sairaalalääkärin lähetteellä.

Jos kotipaikkakuntasi sijaitsee Pirkanmaan sairaanhoitopiirin erityisvastuualueen ulkopuolella, tarvitset Coxassa annettavaa hoitoa varten oman sairaanhoitopiirin tai kunnan antaman maksusitoumuksen tai esimerkiksi palvelusetelin. Palvelusetelin saaneena voit itse valita hoitopaikkasi sellaisista palveluntuottajista, jotka kotikunta on hyväksynyt omaan palveluntuottajarekisteriinsä.

Valinnanvapausjärjestelmän mukaisesti potilaalla on oikeus valita mihin julkiseen sairaalaan hän hakeutuu tekonivelleikkaukseen.

Leikkauksen kustannukset

Asiakasmaksumme perustuvat lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon maksuista, sekä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin päätöksiin asiakasmaksuista.

Poliklinikkakäynti Coxassa maksaa 41,80 € (koskee myös puhelimitse tapahtuvaa jälkitarkastusta ja videovastaanottoja). Leikkaushoitojakso 49,60 € hoitopäivältä. Itse leikkauksesta sinulle ei aiheudu lisäkustannuksia.

Päiväkirurgisena toimenpiteenä tehty tekonivelleikkaus maksaa 136,90 € euroa. Suurimmassa osassa päiväkirurgisista toimenpiteistä potilas pääsee kotiin samana päivänä. Jos hoito kuitenkin jatkuu seuraavaan päivään, niin hoidosta peritään lisäksi hoitopäivämaksu seuraavalta päivältä.

Coxan huippuammattilaiset huolehtivat hoidostasi. Lisätietoja asiakasmaksujen määräytymisestä, asiakasmaksukatosta ja asiakasmaksulaskutuksesta: www.tays.fi