Potilaaksi Coxaan kaikkialta Suomesta

Pääset Tekonivelsairaala Coxan hoitoon kaikkialta Suomesta joko laillistetun lääkärin lähetteellä, kotikunnan myöntämällä maksusitoumuksella / palvelusetelillä tai iltavastaanottomme kautta.

Vapaahoitopaikan valinta

Vuoden 2014 alusta voimaan astunut terveydenhuoltolain muutos mahdollistaa sen, että sinulla on oikeus valita vapaasti hoitopaikkasi kaikkien Suomen erikoissairaanhoidon julkisten yksiköiden joukosta.

Koska Coxa on julkisomisteinen osakeyhtiö ja kuuluu PSHP konserniin, voit hakeutua potilaaksemme laillistetun lääkärin lähetteellä, jossa on maininta vapaasta hoitopaikan valinnasta. Lähete osoitetaan PSHP/Coxa. Paperilähetteiden postitusosoite: Tekonivelsairaala Coxa, Niveltie 4, 33520 Tampere.

Erikoissairaanhoidon valinnanvapaus koskee kiireetöntä sairaalassa annettavaa erikoislääkärin palvelua ja hoitoa. Lue lisää erikoissairaanhoidon valinnanvapaudesta: www.valinnanvapaus.fi

Leikkauksen kustannukset

Vapaan hoitopaikan valinnan perusteella hoitosi maksaa saman kuin oman kotikunnan lähisairaalassa. Poliklinikkakäynti Coxassa maksaa 41,20 € ja hoitopäivä 47,90 €. Coxan huippuammattilaiset huolehtivat hoidostasi.

Itse leikkauksesta sinulle ei aiheudu lisäkustannuksia. Kela korvaa matkakustannuksia kotiosoitteestasi kotikuntaasi lähimpänä olevaan yliopistosairaalaan verrattavan matkan edestä. Valinnanvapaus koskee myös tekonivelleikkausten jälkeistä seurantaa ja mahdollisia uusintaleikkauksia.

Lisätietoja hoitopaikan valintaoikeudesta ja potilaaksemme hakeutumisesta saat numerosta 03 3117 8023.

Asiakkaaksi Coxaan kotikunnan lähetteellä tai maksusitoumuksella

Jos asuinpaikkasi sijaitsee Pirkanmaan sairaanhoitopiirin erityisvastuualueen sisällä, pääset Coxan asiakkaaksi terveyskeskus- tai sairaalalääkärin lähetteellä.

Jos kotipaikkakuntasi sijaitsee Pirkanmaan sairaanhoitopiirin erityisvastuualueen ulkopuolella, tarvitset Coxassa tehtävää hoitoa varten oman sairaanhoitopiirin tai kunnan antaman maksusitoumuksen tai esimerkiksi palvelusetelin. Palvelusetelin saaneena voit itse valita hoitopaikkasi sellaisista palveluntuottajista, jotka kotikunta on hyväksynyt omaan palveluntuottajarekisteriinsä.

Coxa Tampereen iltavastaanotto, Coxa Helsinki ja etäpoliklinikat antavat yksilöllisen arvion leikkaustarpeesta

  • Coxan iltavastaanotto Tampereella toimii tiistai- ja torstai-iltaisin.
  • Coxan Helsingin polikliininen toimipiste sijaitsee Kampissa Lääkärikeskus Aavan tiloissa (Annankatu 32A).
  • Coxan ortopedit ottavat vastaan myös etäpoliklinikoillamme Turussa, Lahdessa, Porissa, Valkeakoskella ja Kangasalla. Soita ja varaa aikasi!

Vastaanotolla kokeneet ortopedimme antavat tekonivelleikkaustarpeesta yksilöllisen arvion. Mikäli tekonivelleikkaus on sinulle aiheellinen, voit saada vastaanotolta lähetteen leikkaukseen perustuen potilaan vapaaseen valintaoikeuteen.

Lähetteen liitteeksi tarvitsemme viimeisen 12 kk:n aikana otetut röntgen-kuvat.

Ajanvaraus ja lisätietoa 03 3117 8023.