Skip to content
Asiakaspalvelu 03 311 715

Potilaaksi Coxaan

Pääset Tekonivelsairaala Coxan hoitoon kaikkialta Suomesta laillistetun lääkärin lähetteellä tai iltavastaanottomme kautta.

Vapaa hoitopaikan valinta

Nykyinen terveydenhuoltolaki mahdollistaa vapaan hoitopaikan valinnan mistä tahansa Suomen erikoissairaanhoidon julkisesta yksiköstä. Valinnanvapaus koskee kiireetöntä sairaalassa annettavaa erikoislääkärin palvelua ja hoitoa.

Coxa on julkisomisteinen osakeyhtiö ja kuuluu Pirkanmaan hyvinvointialueeseen. Voit hakeutua potilaaksemme laillistetun lääkärin lähetteellä, jossa on maininta vapaasta hoitopaikan valinnasta. Lähete osoitetaan Pirha/Coxa. Paperilähetteiden postitusosoite: Tekonivelsairaala Coxa, Niveltie 4, 33520 Tampere.

Vapaan hoitopaikan valinnan perusteella hoitosi maksaa saman kuin oman kotikunnan lähisairaalassa. Kela korvaa matkakustannuksia  kotiosoitteestasi kotikuntaasi lähimpänä olevaan yliopistosairaalaan verrattavan matkan edestä.

Lue lisää erikoissairaanhoidon valinnanvapaudesta: www.valinnanvapaus.fi

Lisätietoja potilaaksemme hakeutumisesta saat numerosta 03 311 715.

Kuvassa hoitaja ja potilas.
Kuvassa sairaanhoitaja.

Leikkauksen kustannukset

Asiakasmaksumme perustuvat lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon maksuista, sekä Pirkanmaan hyvinvointialueen päätöksiin asiakasmaksuista.

Poliklinikkakäynti Coxassa maksaa 41,80 € (koskee myös puhelimitse tapahtuvaa jälkitarkastusta ja videovastaanottoja). Leikkaushoitojakso 49,60 € hoitopäivältä. Itse leikkauksesta sinulle ei aiheudu lisäkustannuksia.

Päiväkirurgisena toimenpiteenä tehty tekonivelleikkaus maksaa 136,90 € euroa. Suurimmassa osassa päiväkirurgisista toimenpiteistä potilas pääsee kotiin samana päivänä. Jos hoito kuitenkin jatkuu seuraavaan päivään, niin hoidosta peritään lisäksi hoitopäivämaksu seuraavalta päivältä.

Coxan huippuammattilaiset huolehtivat hoidostasi. Lisätietoja asiakasmaksujen määräytymisestä, asiakasmaksukatosta ja asiakasmaksulaskutuksesta: https://pirha.fi/asiakasmaksut

Hoitoonpääsy

Tekonivelsairaala Coxaan pääsee hoitoon hoitotakuurajojen sisällä. Ajan poliklinikkakäynnille saa noin kolmessa kuukaudessa. Jos poliklinikkakäynnillä Coxan ortopedi tekee leikkauspäätöksen, niin leikkaukseen pääsee noin 3-4 kk sisällä leikkauspäätöksestä. Kiireellisissä tapauksissa leikkaukseen pääsee tarvittaessa nopeamminkin. Hoitoonpääsyajat voivat olla lyhyempiä tai pidempiä potilaan yksilöllisistä tarpeista ja kysyntätilanteesta riippuen. Pyrimme aina sopimaan yhdessä potilaidemme kanssa yksilöllisesti heidän terveyden- ja elämäntilanteeseen sopivat leikkausajankohdat.

Kuvassa potilas lääkärin vastaanotolla.