Kokometalliset lonkan tekonivelet ja haitallinen metallireaktio

Coxa Metal-on-Metal research group (CoMeR) on poikkitieteellinen tutkimusryhmä, jonka tavoite on selvittää haitallisen metallireaktion riskitekijöitä ja taustamekanismeja. CoMeR perustettiin 2010, kun Englannin terveysviranomaiset julkaisivat ensimmäisen varoituksen liittyen kokometallisiin lonkan tekoniveliin. Loppuvuonna 2010 Tekonivelsairaala Coxassa aloitettiin tämän tyyppisen tekonivelen saaneiden potilaiden systemaattinen seuranta kokoveren koboltti- ja kromi-pitoisuuksien mittauksilla. Lisäksi metallihäivetekniikkaa hyödyntävät lonkan magneettikuvantamiset (MARS-MRI) aloitettiin mahdollisen metallireaktion toteamiseksi. Vuosien kuluessa potilaiden seuranta on muuttunut systemaattiseksi ja säännölliseksi osaksi riskiryhmien hoitoa. Heti alusta asti potilaiden hoidon ja seurannan lisäksi on keskitytty korkealaatuisen tieteellisen tutkimuksen tekemiseen liittyen metallireaktion esiintyvyyteen, riskitekijöihin, syntymekanismeihin sekä hoidon tuloksiin ja seulontamenetelmien hyödyllisyyteen.

COMER on vahvasti poikkitieteellinen tutkimusryhmä, jossa on mukana kliinikkoja, kliinisiä tutkijoita, muskuloskeletaaliradiologeja sekä kudospatologeja. Lisäksi COMER tekee kansainvälistä yhteistyötä Ison-Britannian huippuyliopistojen (University College London ja Oxford University) ortopedisten tutkimusryhmien kanssa.

Tutkimusryhmästä on julkaistu kolme väitöskirjaa, yli 10 syventävien opintojen opinnäytettä sekä kymmeniä kansainvälisissä vertaisarvioiduissa lehdissä julkaistuja tieteellisiä artikkeleita.

Ryhmän vastuullinen johtaja

Dosentti Antti Eskelinen (Aleksi Reito sijainen 31.8.2023 asti)

Yhteistyötahot

TAYS Patologian klinikka

Tieteelliset julkaisut aiheesta