Kokometalliset lonkan tekonivelet ja haitallinen metallireaktio

Coxa Metal-on-Metal research group (CoMeR) on poikkitieteellinen tutkimusryhmä, jonka tavoite on selvittää haitallisen metallireaktion riskitekijöitä ja taustamekanismeja. CoMeR perustettiin 2010, kun Englannin terveysviranomaiset julkaisivat ensimmäisen varoituksen liittyen kokometallisiin lonkan tekoniveliin. Loppuvuonna 2010 Tekonivelsairaala Coxassa aloitettiin tämän tyyppisen tekonivelen saaneiden potilaiden systemaattinen seuranta kokoveren koboltti- ja kromi-pitoisuuksien mittauksilla. Lisäksi metallihäivetekniikkaa hyödyntävät lonkan magneettikuvantamiset (MARS-MRI) aloitettiin mahdollisen metallireaktion toteamiseksi. Vuosien kuluessa potilaiden seuranta on muuttunut systemaattiseksi ja säännölliseksi osaksi riskiryhmien hoitoa. Heti alusta asti potilaiden hoidon ja seurannan lisäksi on keskitytty korkealaatuisen tieteellisen tutkimuksen tekemiseen liittyen metallireaktion esiintyvyyteen, riskitekijöihin, syntymekanismeihin sekä hoidon tuloksiin ja seulontamenetelmien hyödyllisyyteen.

COMER on vahvasti poikkitieteellinen tutkimusryhmä, jossa on mukana kliinikkoja, kliinisiä tutkijoita, muskuloskeletaaliradiologeja sekä kudospatologeja. Lisäksi COMER tekee kansainvälistä yhteistyötä Ison-Britannian huippuyliopistojen (University College London ja Oxford University) ortopedisten tutkimusryhmien kanssa.

Tutkimusryhmästä on julkaistu kolme väitöskirjaa, yli 10 syventävien opintojen opinnäytettä sekä kymmeniä kansainvälisissä vertaisarvioiduissa lehdissä julkaistuja tieteellisiä artikkeleita.

Ryhmän vastuullinen johtaja

Dosentti Antti Eskelinen (Aleksi Reito sijainen 31.8.2023 asti)

Tutkimusaiheen nykytilanne

Tutkimusaiheesta on käynnissä aktiivisia tutkimuksia.

Yhteistyötahot

TAYS Patologian klinikka, University College London, Oxford University

Tieteelliset julkaisut aiheesta

Reito A, Lainiala O, Berryman F, Dunlop DJ, Eskelinen A, Matharu GS. Long-term changes in blood metal ion levels in patients with hip resurfacing implants: implications for patient surveillance after 10 years follow-up. Hip Int. 2023 Sep;33(5):864-871. doi: 10.1177/11207000221104396

Manninen E, Lainiala O, Karsikas M, Reito A, Jämsä P, Eskelinen A. Do cobalt or chromium accumulate in metal-on-metal hip arthroplasty patients who have mild, moderate, or severe renal insufficiency? Bone Joint J. 2021 Jul;103-B(7):1231-1237. doi: 10.1302/0301-620X.103B7.BJJ-2020-0836.R2.

Lainiala O, Karsikas M, Reito A, Eskelinen A. Whole blood chromium concentration is very rarely elevated independently of whole blood cobalt. Sci Rep. 2021 Jun 11;11(1):12352. doi: 10.1038/s41598-021-91512-9

Honkasaari N, Lainiala O, Laine O, Reito A, Eskelinen A. No association between blood count levels and whole-blood cobalt and chromium levels in 1,900 patients with metal-on-metal hip arthroplasty. Acta Orthop. 2020 Dec;91(6):711-716. doi: 10.1080/17453674.2020.1827191

Lainiala O, Reito A, Nieminen J, Eskelinen A. Complications and re-revisions after revisions of 528 metal-on-metal hips because of adverse reaction to metal debris. Acta Orthop. 2020 Aug;91(4):365-371. doi: 10.1080/17453674.2020.1748351

Pietiläinen S, Mäntymäki H, Vahlberg T, Reito A, Eskelinen A, Lankinen P, Mäkelä K. Repeated cobalt and chromium ion measurements in patients with bilateral large-diameter head metal-on-metal ReCap-M2A-Magnum total hip replacement. Acta Orthop. 2020 Aug;91(4):378-382. doi: 10.1080/17453674.2020.1751940

Reito A, Lehtovirta L, Parkkinen J, Eskelinen A. Histopathological patterns seen around failed metal-on-metal hip replacements: Cluster and latent class analysis of patterns of failure. J Biomed Mater Res B Appl Biomater. 2020 Apr;108(3):1085-1096. doi: 10.1002/jbm.b.34460.

Lainiala OS, Reito AP, Nieminen JJ, Eskelinen AP. Declining Revision Burden of Metal-on-Metal Hip Arthroplasties. J Arthroplasty. 2019 Sep;34(9):2058-2064.e1. doi: 10.1016/j.arth.2019.04.058

Lehtovirta L, Reito A, Lainiala O, Parkkinen J, Hothi H, Henckel J, Hart A, Eskelinen A. Host-specific factors affect the pathogenesis of adverse reaction to metal debris. BMC Musculoskelet Disord. 2019 May 4;20(1):195. doi: 10.1186/s12891-019-2578-0.