Skip to content
Asiakaspalvelu 03 311 715

Tekonivelleikkaukset Coxassa

Coxa on Suomen ainoa tekonivelleikkauksiin erikoistunut sairaala, jossa kokeneet ortopedimme tekevät yhteensä yli 5500 tekonivelleikkausta vuosittain.

Valtaosa Coxan tekonivelleikkauksista tehdään polvi- ja lonkkaniveliin, mutta teemme myös olkapää-, kyynärpää- ja nilkkaleikkauksia. Lisäksi Coxassa tehdään jatkuvasti vaativia tekonivelen uusintaleikkauksia ja tuumorikirurgiaa, jotka edellyttävät korkeaa osaamistasoa.

Lonkka

Lonkan tekonivelleikkauksen syynä on useimmiten nivelrikko tai reumasairaus. Uusintaleikkaukseen voi johtaa tekonivelen kuluma tai irtoaminen.

Lonkan tekonivelleikkauksella pyritään liikkumisen helpottumiseen, kipujen vähenemiseen, työ- ja toimintakyvyn palauttamiseen ja elämänlaadun parantamiseen.

Lonkan nivelrikko ja tekonivelleikkaus

lonkka

polvi

Polvi

Polven tekonivelleikkaukseen johtaa useimmiten reumasairaus tai nivelrikko. Leikkaus on yleensä aiheellinen, kun kipu, turvotus, liikerajoitus tai virheasento haittaa jokapäiväistä elämää ja yöunta.

Polvileikkauksen tavoitteena on helpottaa liikkumista ja lievittää kipua.

Polven nivelrikko ja tekonivelleikkas

Nilkka

Nilkan tekonivelleikkaukseen johtaa useimmiten reumasairaus tai nivelrikko, mutta osa leikkauksista tehdään murtuman jälkitilan hoidoksi. Tekonivelleikkaus on aiheellinen, kun kipu, turvotus, liikerajoitus tai virheasento haittaa jokapäiväistä elämää ja yöunta.

Leikkauksen tavoitteena on liikkumisen helpottuminen ja kivun lievittyminen. Vapaa-ajan vietto ja liikuntamahdollisuudet monipuolistuvat vähitellen nilkkakivun helpottuessa.

nilkka

olkapää

Olkapää

Olkapään tekonivelleikkaus tehdään useimmiten nivelreuman vaurioittamaan niveleen, mutta syynä voi olla myös nivelrikko tai vaikean murtuman jälkitila. Tekonivelleikkaus on aiheellinen, kun kipu ja särky haittaavat jokapäiväistä elämää ja yöunta.

Leikkauksen tavoitteena on kivun lievittyminen ja toimintakyvyn parantuminen, jolloin päivittäiset toimet ja arkiaskareet sujuvat helpommin.

Kyynärpää

Kyynärtekonivelleikkauksen syynä on useimmiten reumasairaus, mutta osa leikkauksista tehdään myös luutumattoman murtuman hoidoksi.

Leikkauksella pyritään parantamaan käden toimintaa, vähentämään kipuja sekä parantamaan elämänlaatua.

kyynärpää

Tekonivelen uusintaleikkaus

Vaikka tekonivelkirurgian tulokset ovat jatkuvasti parantuneet, osa tekonivelistä joudutaan uusimaan ennenaikaisesti. Tyypillisimmät uusintaleikkauksen syyt ovat tekonivelosien irtoaminen tai kuluminen sekä infektiot. Lonkkatekonivelten osalta syynä voi olla myös tekonivelen sijoiltaanmeno.

 

leikkauspäivän kulku

Tuumorikirurgia

Tuumorikirurgia on tekonivelkonstruktioiden osalta keskitetty Suomessa Coxaan leikkausten erityisen vaativuuden vuoksi.  Coxasta löytyy tarvittava moniammatillinen ammattitaito ja osaaminen myös näihin kaikkein vaativimpiin leikkauksiin ja niistä kuntoutumiseen.