CoxaPro - Tiedettä ja tutkimusta Coxassa

Tekonivelsairaala Coxassa tehdään aktiivista lääketieteellistä ja hoitotieteellistä tutkimusta. Tutkimuksen kärkihankkeita Coxassa ovat kliiniset vertailututkimukset sekä tekonivelkirurgian vaikuttavuus.