Tekonivelkirurgian vaikuttavuus

Terveydenhuollon vaikuttavuudesta on muodostunut yksi keskeisimpiä terveydenhuollon toiminnan tavoitteita ja lähtökohtia. Vaikuttavuutta pitää toisaalta saada aikaan, mutta sitä pitää myös mitata ja selvittää. Vaikuttavuus tarkoittaa valitulla toimintatavalla saatua muutosta suhteessa tilanteeseen, jossa toimintaa ei olisi lainkaan toteutettu (lähde: THL). Eli, jos tietty toimintapa ei saa aikaa muutosta yksilön tai väestön terveydessä, toimintatapaa pitää tarkastella kriittisesti. Yhtä tärkeää on myös verrata eri toimintatapojen tuottamia hyötyjä ja miettiä niiden kustannussuhteita.

Tekonivelkirurgia erikoisalana on ollut edellä kävijä vaikuttavuuden näkökulmasta. Suomen tekonivelrekisteri on perustettu jo vuonna 1980 ja se on maailman kolmanneksi vanhin tekonivelrekisteri (lähde: Lääkärilehti). Tekonivelrekisteri on toiminut nimenomaan kliinisenä laaturekisterinä tavoitteenaan tuottaa lähes reaaliaikaisesti tietoa siitä miten leikkausmäärät ovat kehittyneet ja toisaalta miten uudet sekä vanhat tekonivelmallit pärjäävät uusintaleikkausten ja komplikaatioiden suhteen.

Tekonivelsairaala Coxan keskeisimpiä tutkimusaloja on tekonivelkirurgian vaikuttavuus. Sitä pyritään tutkimaan ja selvittämään laaja-alaisesti. Coxan tutkimuksissa hyödynnetään Suomen tekonivelrekisterin tietoja, mutta toisaalta tutkimustoimintaa tehdään hyvin aktiivisesti Pohjoismaisen tekonivelrekisterin (NARA, Nordic Arthroplasty Register Association) kanssa. Tämän yhteistyön etuna hyvin laajat aineistot, jotka mahdollistavat harvinaisempien implanttien ja menetelmien vaikuttavuustutkimuksen.

Coxassa on myös aktiivisesti edistetty omien kliinisten aineistojen käyttöä vaikuttavuustutkimuksessa. Tieteellisen tutkimuksen pohjana toimivat laadukkaat aineistot ja tietosisällöt, joiden ylläpidossa ja käytössä hyödynnetään datatieteilijöiden ammattitaitoa. Omiin kliinisiin aineistoihin perustuvat tutkimukset mahdollistavat rekisteritietoa tarkemman vaikuttavuustiedon tuottamisen, esimerkiksi tiettyjen taustasairauksien vaikutuksesta tekonivelleikkausten tuloksiin. Erittäin tärkeä osa-alue Coxan vaikuttavuustutkimuksessa on hoivamittareiden käyttö, jotka kuuluvat myös kiinteästi potilaiden toipumisen rutiiniseurantaan. Vaikuttavuuden kannalta keskeistä on toisaalta minimoida uusintaleikkauksen riski, mutta toisaalta tuottaa yksilötasolla vaikuttavaa terveyttä toimintakyvyn ja elämänlaadun osalta. Säännönmukainen hoivamittareiden käyttö kliinisessä työssä mahdollistaa myös ensiluokkaiset kliiniset tutkimukset.

Tieteelliset julkaisut aiheesta

Reito A, Järvistö A, Jämsen E, Skyttä E, Remes V, Huhtala H, Niemeläinen M, Eskelinen A. Translation and validation of the 12-item Oxford knee score for use in Finland. BMC Musculoskelet Disord. 2017 Feb 8;18(1):74. doi: 10.1186/s12891-017-1405-8

Niemeläinen MJ, MäKelä KT, Robertsson O, W-Dahl A, Furnes O, Fenstad AM, Pedersen AB, Schrøder HM, Huhtala H, Eskelinen A. Different incidences of knee arthroplasty in the Nordic countries. Acta Orthop. 2017 Apr;88(2):173-178. doi: 10.1080/17453674.2016.1275200

Niemeläinen M, Skyttä ET, Remes V, Mäkelä K, Eskelinen A. Total knee arthroplasty with an uncemented trabecular metal tibial component: a registry-based analysis. J Arthroplasty. 2014 Jan;29(1):57-60. doi: 10.1016/j.arth.2013.04.014

Moisander A, Pamilo K, Eskelinen A, Huopio J, Kautiainen H, Kuitunen A, Mustonen P, Paloneva J. Low incidence of clinically relevant bleeding complications after fast-track arthroplasty: a register study of 8,511 arthroplasties. Acta Orthop. 2022 Feb 24;93:348-354.

Pakarinen OA, Neuvonen PS, Lainiala OS, Reito ARP, Eskelinen AP. Periprosthetic Femoral Fracture Is a Leading Cause of Early Revision With Taper-Slip Stems in Primary Total Hip Arthroplasty: An Analysis of 2765 Total Hip Arthroplasties From a High-Volume Hospital. J Arthroplasty. 2021 Nov;36(11):3703-3708.e2. doi: 10.1016/j.arth.2021.06.022.

Venäläinen MS, Panula VJ, Klén R, Haapakoski JJ, Eskelinen AP, Manninen MJ, Kettunen JS, Puhto AP, Vasara AI, Mäkelä KT, Elo LL. Preoperative Risk Prediction Models for Short-Term Revision and Death After Total Hip Arthroplasty: Data from the Finnish Arthroplasty Register. JB JS Open Access. 2021 Jan 25;6(1):e20.00091. doi: 10.2106/JBJS.OA.20.00091

Palomäki A, Lempainen L, Matilainen M, Eskelinen A, Remes V, Virolainen P, Mäkelä KT. Survival of uncemented cups from a single manufacturer implanted from 1985 to 2013: Finnish Arthroplasty Register data. Arch Orthop Trauma Surg. 2017 Mar;137(3):311-320. doi: 10.1007/s00402-017-2624-z

Jämsä P, Jämsen E, Lyytikäinen LP, Kalliovalkama J, Eskelinen A, Oksala N. Risk factors associated with acute kidney injury in a cohort of 20,575 arthroplasty patients. Acta Orthop. 2017 Aug;88(4):370-376. doi: 10.1080/17453674.2017.1301743

Montonen E, Laaksonen I, Matilainen M, Eskelinen A, Haapakoski J, Puhto AP, Leskinen J, Kettunen J, Manninen M, Mäkelä KT. What Is the Long-term Survivorship of Cruciate-retaining TKA in the Finnish Registry? Clin Orthop Relat Res. 2018 Jun;476(6):1205-1211. doi: 10.1007/s11999.0000000000000202

Tsikandylakis G, Kärrholm J, Hailer NP, Eskelinen A, Mäkelä KT, Hallan G, Furnes ON, Pedersen AB, Overgaard S, Mohaddes M. No Increase in Survival for 36-mm versus 32-mm Femoral Heads in Metal-on-polyethylene THA: A Registry Study. Clin Orthop Relat Res. 2018 Dec;476(12):2367-2378

Lont T, Nieminen J, Reito A, Pakarinen TK, Pajamäki I, Eskelinen A, Laitinen MK. Total hip arthroplasty, combined with a reinforcement ring and posterior column plating for acetabular fractures in elderly patients: good outcome in 34 patients. Acta Orthop. 2019 Jun;90(3):275-280. doi: 10.1080/17453674.2019.1597325.

Halvorsen V, Fenstad AM, Engesæter LB, Nordsletten L, Overgaard S, Pedersen AB, Kärrholm J, Mohaddes M, Eskelinen A, Mäkelä KT, Röhrl SM. Outcome of 881 total hip arthroplasties in 747 patients 21 years or younger: data from the Nordic Arthroplasty Register Association (NARA) 1995-2016. Acta Orthop. 2019 Aug;90(4):331-337. doi: 10.1080/17453674.2019.1615263

Jämsä PP, Oksala NKJ, Eskelinen AP, Jämsen ER. Chronic Kidney Diseases Among Patients Undergoing Elective Arthroplasty: Risk Groups and the Value of Serum Creatinine. J Arthroplasty. 2018 Jan;33(1):230-234.e1. doi: 10.1016/j.arth.2017.07.050