Lonkan ja polven tekonivelleikkausten tulokset työikäisillä potilailla

Yksi keskeinen tutkimusalue tekonivelsairaala Coxassa on työikäisten potilaiden tekonivelkirurgia. Nuori ikä asettaa erityisiä haasteita tekonivelkirurgialle. Nuoremmilla potilailla aktiivisuus voi olla selkeästi korkeampi kuin ikäihmisillä ja implanttiin voi kohdistua suurempi rasitus ja kuorma kuin ikäihmisillä. Nuorempien potilaiden hoitoon hakeutuminen, tavoitteet ja odotukset leikkaukseen liittyen voivat olla selkeästi erilaisia kuin iäkkäämmillä verrokkipotilailla.  Lisäksi hoidossa ja toipumisessa pitää aina huomioida potilaiden työkykyisyys ja työhön palaaminen.

Tämän tutkimusteeman alla Coxassa on ollut KNEE65-tutkimusprojekti. Se on etenevä seurantatutkimus, johon on rekrytoitu 255 potilaista, jotka ovat olleet leikkaushetkellä alle 65-vuotiaita. Potilaita on seurattu säännöllisesti ja toipumista on mitattu erilaisilla hoivamittareilla. Lisätietoa löytyy projektin omilta sivuilta.

Tieteelliset julkaisut aiheesta

Niemeläinen MJ, Mäkelä KT, Robertsson O, W-Dahl A, Furnes O, Fenstad AM, Pedersen AB, Schrøder HM, Reito A, Eskelinen A. The effect of fixation type on the survivorship of contemporary total knee arthroplasty in patients younger than 65 years of age: a register-based study of 115,177 knees in the Nordic Arthroplasty Register Association (NARA) 2000-2016. Acta Orthop. 2020 Apr;91(2):184-190. doi: 10.1080/17453674.2019.1710373.