Lonkan pinnoitetekonivelleikkausten tulokset

Lonkan kokometallinen pinnoitetekonivel kehitettiin 1990-luvulla. Sen ajateltiin sopivan paremmin nuorille, aktiivisille tekonivelpotilaille. Muovikomponenttien kuluma oli  aikaisemmin haasteellinen ongelma nuorilla tekonivelpotilailla, koska kuluminen oli sitä suurempaa mitä enemmän potilas liikkui. Pinnoitetekonivelessä on kokometallinen liukupari, jossa liukuparien kuluminen on monta kertaluokkaa pienempi kuin vuosituhannen vaihteen muoviosissa. Lisäksi metallinen rakenne mahdollisti ohuiden kuppikomponenttien valmistuksen sekä suurempien nuppikokojen valmistuksen. Suuren nuppikoon (>50mm) kiistaton etu on selkeästi pienempi sijoiltaanmenon riski.

Pinnoitetekonivelleikkauksia tehtiin myös Coxassa runsaasti vuosituhannen alussa. 2010-luvulla kuitenkin niiden käyttö loppui kokonaan, koska tekonivelestä vapautuva metallihierre johti hankaliin pehmytkudoskomplikaatioihin ja uusintaleikkauksiin. Pinnoitetekonivelten kliinisistä tuloksista ei tehdä enää aktiivista tutkimusta, mutta Coxan metalli-metallityöryhmä CoMeR on tutkinut aktiivisesti haitallisen metallireaktion taustatekijöitä ja syntymekanismeja.

Tutkimusaiheen nykytilanne

Tutkimusaiheesta on käynnissä aktiivinen tutkimus liittyen BHR-pinnoitetekoniveltuloksiin yli 20 vuoden seurannassa.

Tieteelliset julkaisut aiheesta

Mokka J, Mäkelä KT, Virolainen P, Remes V, Pulkkinen P, Eskelinen A. Cementless total hip arthroplasty with large diameter metal-on-metal heads: short-term survivorship of 8059 hips from the Finnish Arthroplasty Register. Scand J Surg. 2013;102(2):117-23. doi: 10.1177/1457496913482235

Junnila M, Kostensalo I, Virolainen P, Remes V, Matilainen M, Vahlberg T, Pulkkinen P, Eskelinen A, Itälä A, Mäkelä K. Hip resurfacing arthroplasty versus large-diameter head metal-on-metal total hip arthroplasty: comparison of three designs from the Finnish Arthroplasty Register. Scand J Surg. 2014 Mar;103(1):54-9. doi: 10.1177/1457496913495345

Reito A, Eskelinen A, Puolakka T, Pajamäki J. Results of metal-on-metal hip resurfacing in patients 40 years old and younger. Arch Orthop Trauma Surg. 2013 Feb;133(2):267-73. doi: 10.1007/s00402-012-1640-2

Reito A, Puolakka T, Pajamäki J. Birmingham hip resurfacing: five to eight year results. Int Orthop. 2011 Aug;35(8):1119-24. doi: 10.1007/s00264-010-1066-9