Tekonivelleikkaus ikäihmisellä

Nivelrikko on degeneratiivinen eli rappeumaperäinen sairaus ja sen ilmaantuvuus lisääntyy iän myötä. Tämän vuoksi tekonivelkirurgian tarve kasvaa väestön ikääntymisen seurauksena. Tekonivelpotilaiden keski-ikä on noin 65-70 vuotta, mutta nivelrikko saattaa aiheuttaa huomattavaa toimintakyvyn sekä elämänlaadun heikkenemistä myös hyvin iäkkäillä eli yli 80-vuotiailla. Tekonivelkirurgia tässä ikäryhmässä on hyvin haasteellista johtuen potilaiden aikaisemmasta sairaustaakasta ja leikkausriskit ovat suurempia kuin nuoremmilla potilailla. Tekonivelsairaala Coxassa on tutkittu aktiivisesti tekonivelkirurgian tuloksia ja vaikuttavuutta ikäihmisillä.

Tutkimusaiheen nykytilanne

Tällä hetkellä aktiivisia tutkimusprojekteja tämän aiheen ympäriltä ei ole käynnissä.

Tieteelliset julkaisut aiheesta

Jämsen E, Eskelinen A, Peltola M, Mäkelä K. High early failure rate after cementless hip replacement in the octogenarian. Clin Orthop Relat Res. 2014 Sep;472(9):2779-89. doi: 10.1007/s11999-014-3641-7.

Jämsen E, Puolakka T, Eskelinen A, Jäntti P, Kalliovalkama J, Nieminen J, Valvanne J. Predictors of mortality following primary hip and knee replacement in the aged. A single-center analysis of 1,998 primary hip and knee replacements for primary osteoarthritis. Acta Orthop. 2013 Feb;84(1):44-53. doi: 10.3109/17453674.2012.752691