Skip to content
Kundservice 03 311 715

Forskningsverksamhet

Sedan Coxa grundades har det stått klart att forskningen spelar en viktig roll vid Nordens största enhet för ledproteskirurgi både för att säkra kvaliteten i den egna verksamheten och för att generera ny kunskap globalt.

Vetenskaplig forskning har lyfts fram som en viktig del av Coxas verksamhet. Det stora antalet operationer ger oss en bra utgångspunkt för att bedriva internationellt högklassigt vetenskapligt arbete. Samtidigt lär vi oss ständigt om vårt eget område och kan tillhandahålla högkvalitativa operationsmetoder där vi med säkerhet tillämpar de senaste kunskaperna.

”Coxas högklassiga forskning möjliggör anskaffning och distribution av kunskap i det globala forskarsamhället.”

Resultatet av de stora forskningssatsningarna är uppsatser skrivna av medicinstudenter samt doktorsavhandlingar och diplomarbeten inom området ledproteskirurgi. Även uppsatser inom området omvårdnadsvetenskap kan genomföras.

Vi bedriver forskning och utveckling inom bland annat följande områden:

 1. Ledproteskirurgins effektivitet
 2. Effekten av ledproteskirurgins centralisering på operationsresultat och komplikationer
 3. Funktionella resultat av knäledsplastik hos patienter i arbetsför ålder
 4. Effekten av nya metoder på resultaten av knäledsplastik
 5. Höftprotes med beläggning, operationsresultat
 6. Mekanismen bakom artros
 7. Resultat från reoperationer av ledproteser
 8. Slitage av ledprotesdelar
 9. Reumaortopedi
 10. Reproduktiv hälsa hos patienter med höftledsprotes
 11. Smärtbehandling vid operation
 12. Informationsteknologi
 13. Vårdarbete/kvalitetsprojekt
 14. Kostnadskalkyler
 15. Multicenterstudier av ventrombos och smärtbehandling

Läs mer om Coxas inhemska och internationella forskningsteman via vår sökfunktion för studier eller i Tays forskningspublikationer.

Information om behandlingen av personuppgifter inom forskningsverksamheten och patientens rättigheter i samband med studier hittar du här.