Skip to content
Asiakaspalvelu 03 311 715

Miksi valita Coxa?

Coxa on Suomen ainoa tekonivelleikkauksiin erikoistunut sairaala, jossa tehdään yli 7000 tekonivelleikkausta vuosittain. Coxan potilasturvallisuus on kansainvälisesti tarkasteltuna alansa huippuluokkaa.

Coxa esittely

Kuvassa leikkaussali ja henkilöstöä

Kokeneet ortopedit

Tekonivelsairaala Coxan kaikilla ortopedeillä on laaja kokemus tekonivelleikkauksista. Tyypillisesti Coxan ortopedi leikkaa 200–300 potilasta vuodessa. Usealla Coxan ortopedillä on yli 3000 potilaan hoitokokemus ja kaikilla yli 1000 leikkauksen kokemus. Erikoislääkärikoulutuksessa olevat leikkaavat yhdessä kokeneemman ortopedin kanssa. Coxassa panostetaan vahvasti ortopedien jatkuvaan koulutukseen.

Korkealaatuinen hoito

Tekonivelsairaala Coxan tärkeimpänä tavoitteena on tarjota potilailleen parasta mahdollista hoitoa ja auttaa heitä palaamaan takaisin toimintakykyiseen arkeen. Yksilöllisen, tutkitun ja erittäin korkealaatuisen hoidon ansiosta voimme tarjota potilaillemme uuden mahdollisuuden liikkumisen iloon.

Huippuyksikön maine on tuonut mukanaan myös lisää vastuuta, sillä Coxaan keskitetään Suomessa yhä enemmän kaikkein vaikeimpia tekonivelleikkauksia. Olemme myös valtakunnallisesti johtava sairaala tekonivelten uusintaleikkauksissa, jotka vaativat kirurgeilta erityisosaamista ja riittävää kokemusta. Lisäksi Coxan erikoisosaamisaluetta on tuumori- ja infektiopotilaiden hoito.

Kuvassa sairaanhoitaja.
Hoitajat auttavat potilasta kävelemään kyynärsauvoilla.

Tyytyväiset potilaat

Coxassa mittaamme säännöllisesti leikkaustemme onnistumista ja vaikuttavuutta asiakkaidemme elämään usealla mittarilla.

 • Potilastyytyväisyys on erinomainen: NPS 98
 • OECD-maiden vertailussa tekonivelleikkausten tulos ja vaikuttavuus paras Coxassa
 • Potilasvahinkojen määrä Coxassa n. 50% pienempi kuin muissa Suomen sairaaloissa

Hoitoonpääsy

Tekonivelleikkausjonot ovat kasvaneet valtakunnallisesti, mikä on lisännyt leikkausten kysyntää Coxassa. Tästä johtuen hoitoonpääsyajat voivat olla normaalia pidemmät.

Vuoden 2023 aikana ajan poliklinikkakäynnille leikkaustarpeen arvioon on saanut arviolta noin 3–4 kuukaudessa. Jos poliklinikkakäynnillä Coxan ortopedi tekee leikkauspäätöksen, niin leikkaukseen pääsee keskimäärin noin 5–7 kuukauden sisällä leikkauspäätöksestä.

Kiireellisissä tapauksissa leikkaukseen pääsee tarvittaessa nopeamminkin. Hoitoonpääsyajat voivat olla lyhyempiä tai pidempiä potilaan yksilöllisistä tarpeista ja kysyntätilanteesta riippuen. Pyrimme sopimaan yhdessä potilaidemme kanssa yksilöllisesti heidän terveyden- ja elämäntilanteeseen sopivat leikkausajankohdat.

Kuvassa potilas lääkärin vastaanotolla.

Coxan laatujärjestelmä on ISO 9001 -sertifioitu

Laatupolitiikkamme perustana toimii koko henkilöstömme yhteinen tahtotila:

 • Potilas hoidetaan oikea-aikaisesti, kokonaisvaltaisesti ja laadukkaasti niin, että hän on tyytyväinen ja kokenut positiivisesti saamansa hoidon.
 • Hoito perustuu yhdessä asiakkaan kanssa tehtyyn tarpeitten kartoittamiseen ja tehokkaisiin hoitoprosesseihin, joita toteutetaan ja kehitetään yhteistyössä hoitoketjun osana olevien ja potilaan jatkohoidosta vastaavien toimintayksiköiden kanssa.
 • Coxassa tehdään jatkuvaa ja määrätietoista kehittämistyötä toimintatapojen ja hoitokäytäntöjen parantamiseksi.
 • Uudistuminen varmistetaan tutkimus- ja kehittämistyön, kansainvälisen yhteistyöverkoston sekä henkilöstön kouluttautumisen avulla.
 • Henkilöstölle luodaan vahvat toimintaedellytykset työyhteisöä, toimintatapoja, johtamista sekä henkilökohtaisen kasvun ja vaikuttamisen mahdollisuuksia kehittämällä.
 • Korkealaatuisia palveluja tuotetaan kilpailukykyiseen hintaan ja toiminta on liiketaloudellisesti kannattavaa.
 • Hoidon laadun ja toiminnan sujuvuuden seuraamiseksi on luotu kattava seurantamittaristo ja toiminnalle on asetettu selkeät henkilöstölle viestityt laatutavoitteet.
 • Toiminnan tulosten seuranta ja tarvittaessa kehittämistoimiin ryhtyminen on osa Coxan sertifioitua johtamisjärjestelmää.
 • Laatujärjestelmäämme kehitetään jatkuvasti vastaamaan yhä paremmin muuttuvan toimintaympäristön vaateita.
 • Kaikki coxalaiset ovat sitoutuneet toimimaan yhteisesti sovittujen arvojen ja toimintatapojen mukaan, jotta asiakas saa korkealaatuista hoitoa.

Coxan ISO9001:2015 laatusertikaatti

Kuvassa ISO 9001 laatusertifikaatti