Uusintatekonivelleikkausten tulokset

Tekonivelen uusintaleikkaus on keskeisin vaikuttavuuden mittari tekonivelkirurgiassa. Uusintaleikkaus on aina ensileikkausta hankalampi suorittaa ja uusintaleikkaukseen liittyy ensivaiheen leikkausta suuremmat leikkaus- ja komplikaatioriskit. Keskeinen tutkimushaara tekonivelsairaala Coxassa on uusintaleikkausten tulokset. Uusintaleikkaukseen ja sen jälkeiseen toipumiseen liittyy omia tyypillisiä haasteita, joiden tunnistaminen ja tutkiminen on tärkeää hoidon laadun parantamiseksi.

Tieteelliset julkaisut aiheesta

Hintze JV, Niemeläinen M, Sintonen H, Nieminen J, Eskelinen A. Good mid-term outcome of the rotating hinge knee in primary total knee arthroplasty – Results of a single center cohort of 106 knees with a median follow-up of 6.3 years. Knee. 2021 Jan;28:273-281. doi: 10.1016/j.knee.2020.12.016.

von Hintze J, Niemeläinen M, Sintonen H, Nieminen J, Eskelinen A. Outcomes of the rotating hinge knee in revision total knee arthroplasty with a median follow-up of 6.2 years. BMC Musculoskelet Disord. 2021 Apr 7;22(1):336. doi: 10.1186/s12891-021-04205-9.