Skip to content
Asiakaspalvelu 03 311 715

Näin lähetän potilaani Coxaan

Valinnanvapauden lisääntymisen myötä potilaat voivat valita kiireettömän leikkaushoidon toteuttamispaikkansa yhdessä lääkärinsä kanssa.

Nykyinen terveydenhuoltolaki mahdollistaa vapaan hoitopaikan valinnan mistä tahansa Suomen erikoissairaanhoidon julkisista yksiköistä. Erikoissairaanhoidon valinnanvapaus koskee kiireetöntä sairaalassa annettavaa erikoislääkärin palvelua ja hoitoa.

Coxa on julkisomisteinen osakeyhtiö ja kuuluu Pirkanmaan hyvinvointialueeseen. Laillistettu lääkäri voi lähettää meille potilaan lähetteellä, jossa on maininta vapaasta hoitopaikan valinnasta. Lähete osoitetaan Pirha/Coxa. Paperilähetteiden postitusosoite: Tekonivelsairaala Coxa, Niveltie 4, 33520 Tampere.

 

Lue lisää erikoissairaanhoidon valinnanvapaudesta: www.valinnanvapaus.fi

Lue lisää nivelrikon leikkaushoidon tarpeesta > Koska leikkaukseen

Lue lisää leikkauspäätöksestä > Leikkauspäätös ja hoitosuunnitelma

Kuvassa potilas ortopedin vastaanotolla.

Potilaan lähettäminen Coxaan edellyttää:

  1. Laillistetun lääkärin lähetteen
  2. Lähetteessä maininta potilaan vapaasta hoitopaikan valinnasta
  3. Lähete osoitettu Pirkanmaan hyvinvointialue/Coxa.
  4. Paperilähetteiden postitusosoite: Tekonivelsairaala Coxa, Niveltie 4, 33520 Tampere