Hoitotyö

Coxassa potilaan hoitopolkuun osallistuvia hoitotyöntekijöitä työskentelee asiakaspalveluyksikössä, poliklinikalla, hoidon suunnittelussa, vastaanotto-osastolla, leikkausosastolla, päiväkirurgisessa yksikössä, vuodeosastolla, välinehuollossa ja fysioterapian yksikössä. Hoitotyön ja sen tukirakenteiden tutkimus- ja kehittämistarpeet koskettavat näitä kaikkia yksiköitä, näissä hoidettavia potilaita, näissä tehtävää hoitotyötä ja ammattilaisten toimintaa, joka tähtää potilaan kannalta sujuvan ja turvallisen hoitoprosessin toteutumiseen ja resurssien tarkoituksenmukaiseen kohdentamiseen.

Coxassa hoitotyön tutkimusteemoja ovat:

1) potilasohjaus
2) kliininen hoitotyö
3) dokumentointi ja tekoälyn hyödyntäminen
4) henkilöstöhallinto ja johtaminen.

Tutkimustoimintaa toteutetaan yhdessä ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen kanssa. Meiltä voit kysyä aiheita eri tasoisiin opinnäytetöihin AMK-opinnäytetöistä väitöskirjoihin.

Hoitotyössä tehdyt opinnäytetyöt (linkki)

Hoitotyön tutkimustoimintaa koordinoi ja ohjaa kliinisen hoitotyön tutkimuksen asiantuntija sh, FT, Sari Himanen.