Koska leikkaukseen?

Milloin tekoniveltä harkitaan?

Yleisin syy tekonivelleikkaukselle on pitkälle edennyt nivelrikko, johon leikkauksettoman hoidon keinot eivät enää tehoa. Kun nivelkipu häiritsee normaalia liikkumista ja arkea, tai nivelessä on leposärkyä eikä lääkitys enää auta, on syytä harkita tekonivelleikkausta. Tekonivelleikkauksen avulla voi parantaa toimintakykyä. Toisille potilaille tämä tarkoittaa parempaa kykyä selviytyä jokapäiväisissä askareissa, toisille mahdollisuutta jatkaa liikunnallisesti aktiivista elämäntapaa.

Miten leikkauspäätös tehdään?

Tekonivelleikkauspäätös tehdään aina ortopedin ja potilaan yhteisen harkinnan perusteella leikkaustarpeen arviokäynnillä Coxassa. Mikäli leikkaukseen päädytään, saat Coxasta ohjausta leikkaukseen valmistautumista varten.

Yksilöllisesti sopivin tekonivelmalli

Tekonivelmateriaaleja ovat kobolttikromi, teräs, keraami, titaani ja kovamuovit. Tekonivel voidaan kiinnittää luuhun ns. luusementillä tai se voi olla sementitön. Jälkimmäisessä oma luu kasvaa kiinni tekonivelen karhennettuun pintaan. Tekonivelleikkauksessa voidaan tarvita myös luunsiirteitä, levyjä ja ruuveja.

Tekonivelmalleja on olemassa lukuisia ja niitä tutkitaan ja kehitetään jatkuvasti. Tekonivelsairaala Coxassa on käytössä laadukkaiksi todettuja ZimmerBiometin ja DePuySynthesin tekoniveliä. Coxassa seuraamme tekonivelten kehitystä tiiviisti, ja käytettävissämme on uusin tieto ja teknologia.

Ortopedi suunnittelee leikkauksen yksilöllisesti. Tekonivelmallin valintaan vaikuttavat toimintakyky ja ikä sekä luun rakenne.

Nivelrikko ja sen hoito