Skip to content
Asiakaspalvelu 03 311 715

Koska leikkaukseen?

Yleisin syy tekonivelleikkaukselle on pitkälle edennyt nivelrikko, johon leikkauksettoman hoidon keinot eivät enää tehoa.

Katso video lonkan nivelrikosta ja tekonivelleikkauksesta

Katso video polven nivelrikosta ja tekonivelleikkauksesta

Oikea aika leikkaukselle

Kun nivelkipu häiritsee normaalia liikkumista ja arkea, tai nivelessä on leposärkyä eikä lääkitys enää auta, on syytä harkita tekonivelleikkausta. Tekonivelleikkauksen avulla voi parantaa toimintakykyä. Toisille potilaille tämä tarkoittaa parempaa kykyä selviytyä jokapäiväisissä askareissa, toisille mahdollisuutta jatkaa liikunnallisesti aktiivista elämäntapaa.

Jos niveltä särkee päivittäin, eikä hyviä päiviä sen kanssa enää ole, niin tekonivelleikkaus voi olla tarpeen. Jos sen sijaan polvi on kipeä kolme viikkoa vuodessa, nivel ei ole vielä tarpeeksi huonossa kunnossa, jotta polvi kannattaisi leikata. Lonkan tekonivelleikkaus on ajankohtainen, jos nivel vaivaa jatkuvasti, särkyä on päivin öin tai lonkan jäykkyys vaikeuttaa elämää.

leikkauspäätös

Miten leikkauspäätös tehdään?

Tekonivelleikkauspäätös tehdään aina ortopedin ja potilaan yhteisen harkinnan perusteella leikkaustarpeen arviokäynnillä Coxassa. Mikäli leikkaukseen päädytään, saat Coxasta ohjeet leikkaukseen valmistautumista varten.

Ortopedi suunnittelee leikkauksen aina yksilöllisesti. Tekonivelmallin valintaan vaikuttavat toimintakyky, ikä ja luun rakenne sekä pehmytkudosten kunto.

Tekonivelen uusintaleikkaus

Vaikka tekonivelkirurgian tulokset ovat jatkuvasti parantuneet, osa tekonivelistä joudutaan uusimaan. Tyypillisimmät uusintaleikkauksen syyt ovat tekonivelosien irtoaminen tai kuluminen sekä infektiot. Lonkkatekonivelten osalta syynä voi olla myös tekonivelen sijoiltaanmeno.

Uusintaleikkaus on ensileikkausta huomattavasti vaativampi sekä teknisesti että ajallisesti. Leikkausajassa se vie jopa kaksin- tai kolminkertaisen ajan. Usein myös leikkauksen jälkeinen kuntoutuminen on ensileikkausta hitaampaa ja leikkauksesta johtuen potilaalla saattaa olla leikkauksen jälkeen erilaisia liike- ja kuormitusrajoituksia.