Skip to content
Toimitusjohtaja Kristiina Michelsson

01

Kokonaisuus tekee Coxan

Vuonna 2022 tuli kuluneeksi 20 vuotta Coxan toiminnan aloittamisesta. Coxa on menestystarina, joka on vaatinut toteutuakseen rohkeutta, päättäväisyyttä sekä ennen kaikkea osaavan ja potilaslähtöisen henkilökunnan. Leikkausmäärältään Euroopan suurimman tekonivelkirurgiaan erikoistuneen sairaalamme toiminnan laatu, potilastyytyväisyys ja luottamus toimintaamme sekä brändiimme ovat huippuluokkaa. Näitä asioita ei ole saavutettu sattumalla, vaan sitkeällä ja määrätietoisella työllä.

Sairaalan toiminta ja taloudelliset tunnusluvut säilyivät vahvoina. Coxassa tehtiin vuonna 2022 yhteensä 6448 tekonivelleikkausta, mikä on eniten koko Suomessa ja Euroopan huipputasoa. Juhlavuotemme teemana oli coxalaisuus, jota työstimme yhdessä koko henkilökunnan kanssa. Coxalaisuus on nivelkohtien taidetta. Tapamme, asenteemme ja periaatteemme synnyttävät kokonaisuuden. Yhdessä tehden. Potilaille työmme tulokset ovat ainutkertaisia käännekohtia; pieniä ihmeitä, joilla on isoja vaikutuksia.

Erityisen iloisia olemme kymmenistä uusista coxalaisista. Coxan kasvu jatkuu, vuoden 2023 syksyllä käyttöömme valmistuu kaksi uutta leikkaussalia, joiden myötä voimme auttaa entistäkin useampaa potilasta palaamaan toimintakykyiseen arkeen.

Lämmin kiitos vuodesta henkilökunnallemme ja yhteistyökumppaneillemme sekä Coxan palveluihin luottaneille potilaille.

Toimitusjohtaja Kristiina Michelsson

Coxa liiketulos 2022

Coxan liikevaihto 2019-2022

02

Vuotemme lukuina

 

Coxa NPS 2022

Potilastyytyväisyys 2022

 

Coxa leikkausmäärät 2022

Leikkausmäärät 2002-2022

 

Coxan henkilöstöluvut 2021-2022

03

Henkilöstö

Vuonna 2022 toivotimme tervetulleeksi monta uutta työntekijää ja meistä kasvoi 357 huippuammattilaisen joukko. Meitä coxalaisia yhdistää yhteinen tavoitteemme; tarjoamme potilaillemme parasta mahdollista hoitoa, yhdessä yhteistyötä arvostaen ja rohkeasti kehittyen.

Johanna Kuusela, henkilöstöjohtaja

 

04

Coxa 20-vuotta

Vuodesta 2002 lähtien tekonivelsairaala Coxa on parantanut suomalaisten elämänlaatua tekemällä vaikuttavimpia polvi- ja lonkkatekonivelleikkauksia.

Tekonivelleikkausten määrät olivat 1990-luvulla vielä vähäisiä. 2000-luvun taitteessa leikkausmäärät kasvoivat ja tekonivelkirurgiaa tehtiin hajautetusti yli 70 sairaalassa. Hajautettujen leikkausmäärien myötä erityisosaamista ei päässyt syntymään, josta seurasi laatuongelmia. Ongelman ratkaisemiseksi päätettiin Suomeen perustaa ainoastaan tekonivelkirurgialle omistautunut sairaala.
Näin syntyi tekonivelsairaala Coxa.

Coxasta on vuosien saatossa kasvanut yksi maailman suurimmista ja Suomen ainoa sairaala, joka on erikoistunut puhtaasti tekonivelleikkauksiin. Coxan henkilökunnalla on laaja kokemus tekonivelleikkauksista ja sairaalaan keskitetään Suomessa kaikkein vaikeimpia tekonivelleikkauksia.

Coxan kaiken toiminnan keskiössä on potilas, mikä näkyy hoitotuloksissa ja potilastyytyväisyydessä.

Coxan 20-vuotisjuhlat

Coxan 20-vuotisjuhlia vietettiin henkilöstön ja yhteistyökumppaneiden kanssa Tampere-talossa syyskussa 2022.

Kuvassa hoitaja ja potilas kävelemässä.

05

Kehittäminen

Coxassa aloitettiin päiväkirurginen leikkaustoiminta vuoden 2022 keväällä. Päiväkirurgisessa tekonivelleikkauksessa potilas kotiutuu leikkauspäivänä. Coxassa päiväkirurgisena toimenpiteenä tehdään lonkan, polven ja olkapään ensitekonivelleikkauksia.

”Päiväkirurginen tekonivelleikkaus sopii potilaalle, jonka terveydentila on hyvä ja joka täyttää tietyt Coxan määrittelemät turvallisuuskriteerit. Ehdottomia kriteerejä ovat esimerkiksi, että potilas on halukas päiväkirurgiseen toimenpiteeseen ja että hänellä on kotiutumisen jälkeen tukihenkilö,” kertoo Coxan apulaisylilääkäri Konsta Pamilo.

Coxassa suurin osa päiväkirurgisista potilaista on kotiutunut suunnitellusti leikkauspäivänä. ”Päiväkirurgisille potilaille soitetaan heti toimenpiteen jälkeisenä päivänä ja varmistetaan, että kotiutuminen on sujunut hyvin, kipu on hallinnassa ja kaikki on kuten pitää. Kokemukset ovat olleet positiivisia ja potilaat ovat pärjänneet hyvin kotona,” kertoo Coxan apulaisosastonhoitaja Jaana Mäkinen.

Soveltuvuus päiväkirurgiseen tekonivelleikkaukseen arvioidaan aina yksilöllisesti. ”Meidän ammattilaisemme ovat kokeneita ja tekonivelpotilaan hoitoon erikoistuneita. Potilas voi tulla meille tekonivelleikkaukseen luottavaisin ja rauhallisin mielin”, Pamilo kiteyttää.