Reumaortopedia

Tekonivelkirurgialla on aina ollut keskeinen rooli reumasairauksien kirurgisessa hoidossa. Lonkan ja polven lisäksi tekonivelkirurgialla on tärkeä rooli myös muiden pienempien nivelten kuten kyynär- ja nilkkanivelen kuluman hoidossa. Coxassa reumaortopedit on perehtyneet kyynär- ja nilkkanivelten tekonivelleikkauksiin, koska reumapotilailla näiden pienempien nivelten kulumat ovat yleisimpiä. Coxassa on menossa NEXEL-tutkimus, jossa selvitetään yhden markkinoilla olevan kyynärtekonivelen kliinisradiologisia tuloksia.