Skip to content
Asiakaspalvelu 03 311 715

Tekonivel­sairaala Coxalle Näytöllä tuloksiin 2024 -palkinto

Näytöllä tuloksiin palkinto Coxalle

Kuvassa Coxan (oik.) vuodeosaston osastonhoitaja Mari Helenius, kliinisen hoitotyön tutkimuksen asiantuntija Sari Himanen, leikkausosaston apulaisosastonhoitaja Mari Kalliovalkama, hoitotyön johtaja Minna-Riikka Rantala ja henkilöstöjohtaja Johanna Kuusela.


Tekonivelsairaala Coxa on sijoittunut ensimmäiselle sijalle Hoitotyön tutkimussäätiön järjestämässä Näytöllä tuloksiin 2024 -kilpailussa. Näytöllä tuloksiin kilpailun tavoitteena on innostaa työyhteisöjä kehittämään yhtenäisiä näyttöön perustuvia käytäntöjä potilaan hoidon tulosten ja terveyden edistämiseksi sekä sote-palveluiden parantamiseksi. Coxa osallistui kilpailuun käytännöllä ”Päiväkirurgisen tekonivelleikkaustoiminnan suunnittelu ja käynnistäminen Tekonivelsairaala Coxassa.”

Näytöllä tuloksiin kilpailun arviointiraati koostui näyttöön perustuvan toiminnan kansallisista asiantuntijoista. Arvioinnissa kiinnitettiin erityistä huomiota näyttöön perustuvan tiedon hyödyntämiseen kehittämisen eri vaiheissa sekä prosessin kuvaukseen. Palkittavan käytännön tuli olla innovatiivinen ja merkityksellinen potilaan hoidon, hoitoprosessin tai terveydenhuollon ammattilaisten työn kannalta.

Coxan kliinisen hoitotyön tutkimuksen asiantuntijan Sari Himasen mukaan palkinto on osoitus hienosti suunnitellusta ja toteutetusta projektista, josta ovat hyötyneet sekä potilaat että sairaala. Palkinnot jaettiin 15.2.2024 Terveysalan kansallisessa näyttöön perustuvan toiminnan symposiumissa.

Kilpailutyön tiivistelmä

Päiväkirurgisen tekonivelleikkaustoiminnan suunnittelu ja käynnistäminen Tekonivelsairaala Coxassa

Lähtötilanne: Coxaan saapuvien lähetteiden ja tehtyjen tekonivelleikkausten määrä on kasvanut merkittävästi viime vuosina. Hoitoprosessia on kehitetty mahdollisimman sujuvaksi, mutta vuodeosaston potilaspaikat eivät ole riittäneet vastaamaan kasvaneeseen kysyntään. Ratkaisuna nähtiin päiväkirurgisen tekonivelleikkaustoiminnan käynnistäminen.

Tavoite: Coxan tavoitteena oli lisätä hallitusti päiväkirurgiaa, jotta potilaan turvallinen ja sujuva kotiutuminen toimenpidepäivänä voidaan taata. Tavoitteena oli myös säilyttää korkea potilastyytyväisyys, hoidon laatu ja vaikuttavuus.

Kehittämisprojekti: Kehittämistyötä varten perustettiin moniammatillinen työryhmä. Työryhmä arvioi tekonivelpotilaan hoitopolun, tunnisti kehittämiskohteet, laati päiväkirurgisen potilaan hoidon prosessikuvauksen ja toimintamallit. Muita asiantuntijoita konsultoitiin sekä vierailtiin muissa päiväkirurgista tekonivelleikkaustoimintaa tekevissä yksiköissä. Päiväkirurgiaa käsitteleviin tutkimustuloksiin perehdyttiin.

Lopputulos: Potilastyytyväisyys, hoidon tulokset, seurannan mittarit ja vaikuttavuus ovat pysyneet tavoitteiden mukaisesti korkealla. Henkilöstökyselyjen mukaan työtyytyväisyys ja työn mielekkyys ovat säilyneet. Hoitoaikojen lasku vapautti osastopaikkoja ja resursseja, mahdollistaen leikkaustoiminnan lisäämisen. Päiväkirurgisesta leikkaustoiminnasta on merkittävää hyötyä kaikille osapuolille.

Lisää blogitekstejä

Kuvassa Coxan uusi leikkaussali

Leikkausosaston laajennus mahdollistaa hoidon entistäkin useammalle potilaalle

Coxan kolmanteen kerrokseen valmistui kesällä uudet ja modernit leikkausosaston toimitilat. Remontin myötä sairaalaan saatiin kaksi uutta leikkaussalia ja päiväkirurgisten potilaiden hoitoon erikoistut yksikkö. Lisäksi tiloihin remontoitiin induktio- ja valvomotiloja, kuvantamistila sekä henkilöstötiloja.
17.10.2023

Tekonivel­leikkauksesta voi kotiutua turvallisesti jo leikkauspäivänä

30.3.2023
Coxan suositteluindeksiä kuvaava kaavio

Potilaat ovat erittäin tyytyväisiä Coxan hoitoon – NPS 97

23.2.2023