Skip to content
Kundservice 03 311 715

Bli patient vid Coxa

Du kan söka dig till vård vid Ledprotessjukhuset Coxa från hela Finland antingen med remiss av en legitimerad läkare eller med en betalningsförbindelse eller en servicesedel som utfärdats av din hemkommun eller via vår kvällsmottagning.

Läs mer

Kuvassa hoitaja auttaa potilaalle kengät jalkaan.
Kuvassa lääkäri ja potilas.

Varför välja Coxa?

Det viktigaste målet för Ledprotessjukhuset Coxa är att ge patienterna den bästa möjliga vården och att hjälpa dem att återfå en funktionsförmåga som möjliggör en normal vardag. Tack vare den individuella vården som baserar sig på forskning och håller hög kvalitet kan vi erbjuda våra patienter en ny möjlighet att njuta av rörlighet.

Läs mer

palomies Mika Aro

Patientberättelser

Knäsmärtan hotade min karriär och tog bort glädjen från fritidsintressen

Coxa för yrkespersoner

Remittering av patienter till Coxa

Den nuvarande hälso- och sjukvårdsvårdslagen gör det möjligt att fritt välja vårdenheten bland samtliga offentliga enheter inom den specialiserade sjukvården i Finland. Inom den specialiserade sjukvården gäller valfriheten icke-brådskande tjänster och behandlingar hos en specialist på sjukhus.

Läs mer

Kuvassa lääkäri ja potilas.
Kuvassa leikkaussali ja henkilökuntaa.

Förberedelse inför ledprotesoperationen

En bra allmänkondition och muskelstyrka lindrar artrosbesvären och stödjer en bra återhämtning efter operationen. Målet med motionen är att förbättra allmänkonditionen, muskelstyrkan, rörligheten i lederna, balansen och muskelelasticiteten.

Läs mer

Trivsam bäddavdelning

I Coxa finns tre trivsamma avdelningar, som är utformade för att främja att patienterna kommer i rörelse snabbt efter operationen och stödjer deras rörlighet. Coxas nyaste avdelning är utformad av en mångprofessionell arbetsgrupp vid Coxa och på avdelningen har man fäst särskild uppmärksamhet vid både sjukskötarnas och patienternas trivsel.

Läs mer

Kuvassa Coxan vuodeosaston aula.