Besökare förbjuden

Besökare vänligen kom inte till bord sjukhus!

Coronavirus (COVID-19)

Om du misstänker att du har blivit smittad av coronaviruset, så fall ring på telefonnummer 03 311 65333.