Korta besök av patienternas anhöriga är tillåtna

Besök på Coxa av patienternas anhöriga är tillåtna en gång om dagen. Det maximala antalet besökare är två (2). Rekommenderad längd för besöket är max 30 minuter.

Coronavirus (COVID-19)

Om du misstänker att du har blivit smittad av coronaviruset, så fall ring på telefonnummer 03 311 65333.