Skip to content
Asiakaspalvelu 03 311 715

Tekonivel­leikkauksesta voi kotiutua turvallisesti jo leikkauspäivänä

 

Coxassa aloitettiin päiväkirurginen leikkaustoiminta vuoden 2022 keväällä. Päiväkirurgisessa tekonivelleikkauksessa potilas kotiutuu sairaalasta leikkauspäivänä. Coxassa päiväkirurgisena toimenpiteenä tehdään lonkan, polven ja olkapään ensitekonivelleikkauksia.

Coxan päiväkirurgisen toiminnan moniammatillisessa kehittämistiimissä ovat olleet mukana mm. Coxan apulaisylilääkäri Konsta Pamilo, osastonylilääkäri Antti Aho sekä apulaisosastonhoitaja Jaana Mäkinen.

”Päiväkirurginen tekonivelleikkaus sopii potilaalle, jonka terveydentila on hyvä ja joka täyttää tietyt Coxan määrittelemät turvallisuuskriteerit. Ehdottomia kriteerejä ovat esimerkiksi, että potilas on halukas päiväkirurgiseen toimenpiteeseen ja että hänellä on kotiutumisen jälkeen tukihenkilö saatavilla,” Pamilo kertoo.

Antti Ahon mukaan päiväkirurgisessa tekonivelleikkauksessa on potilaalle myös etuja. ”Esimerkiksi sairaalainfektioriski pienenee mitä vähemmän aikaa sairaalassa vietetään,” Aho kertoo. ”Lisäksi päiväkirurgisessa leikkauksessa potilas pääsee toipumaan tuttuun ympäristöön, eli omaan kotiin. Yleensä kotona myös nukutaan paremmin ja läheiset ovat tukena, mikä voi edistää toipumista,” Mäkinen lisää.

Leikkaukseen valmistautuminen ja kotiutuminen

Coxassa halutaan etukäteen varmistaa päiväkirurgisten potilaiden valmiudet kotiutua ja kuntoutua turvallisesti. Hoidontarpeen arviokäynnillä sairaanhoitajat antavat potilaalle ohjeet leikkaukseen valmistautumisesta. Lisäksi fysioterapeutit valmentavat päiväkirurgiset potilaat ennen leikkausta. Potilas saa tietoa esimerkiksi kotiutumisesta ja liikeharjoittelusta.

Yli 90 % Coxassa leikatuista päiväkirurgisista potilaista on kotiutunut suunnitellusti. Pamilon mukaan kokemukset ovat olleet positiivisia ja potilaat ovat pärjänneet hyvin kotona. ”Ennen Coxasta kotiutumista potilaan vointi ja kunto arvioidaan huolellisesti. Kotiin lähdetään vasta, kun potilas kokee olevansa siihen valmis.”  

Ennen kotiutumista potilas saa Coxasta kattavat ohjeet kuntoutumisen tueksi. ”Potilaan kanssa käydään läpi muun muassa liikeharjoitteet sekä lääkitykseen ja haavanhoitoon liittyvät asiat. Potilaita myös neuvotaan olemaan meihin yhteydessä matalalla kynnyksellä, jos tulee mitä tahansa kysyttävää. Potilas saa yhteyden asiakaspalveluumme helposti ja nopeasti,” Mäkinen kertoo.

Coxa on Suomen ainoa tekonivelleikkauksiin erikoistunut sairaala. ”Meidän ammattilaisemme ovat kokeneita ja tekonivelpotilaiden hoitoon erikoistuneita. Potilas voi tulla meille päiväkirurgiseen tekonivelleikkaukseen luottavaisin mielin,” koko tiimi toteaa.

Soveltuvuus päiväkirurgiseen tekonivelleikkaukseen arvioidaan aina yksilöllisesti. Voit keskustella asiasta Coxan leikkaustarpeen arvioinnin yhteydessä.

Kuvassa Konsta Pamilo, Jaana Mäkinen ja Antti Aho

Haastattelussa apulaisylilääkäri Konsta Pamilo, apulaisosastonhoitaja Jaana Mäkinen sekä osastonylilääkäri Antti Aho

Lisää blogitekstejä

Coxan suositteluindeksiä kuvaava kaavio

Potilaat ovat erittäin tyytyväisiä Coxan hoitoon – NPS 97

23.2.2023
Kuvassa lääkäri tutkii röntgenkuvia

Monipuolisella tutkimustyöllä laadukkaampaa tekonivelkirurgiaa – Coxa on erikoissairaanhoidon tutkimuksen kärkitekijä

Yksi tekonivelsairaala Coxan arvoista on sairaalan toiminnan jatkuva kehittäminen. Se näkyy erityisesti tutkimustyössä, jota on tehty aktiivisesti ja tavoitteellisesti yli kymmenen vuotta. Coxan tavoitetta toimia erikoissairaanhoidon tutkimuksen edelläkävijänä tukee menestyminen T-Median Luottamus&Maine-tutkimuksen Innovaatiot-kategoriassa.
10.1.2022