Skip to content
Asiakaspalvelu 03 311 715

Potilaat ovat erittäin tyytyväisiä Coxan hoitoon – NPS 97

 

Tekonivelsairaala Coxassa mitataan säännöllisesti leikkausten sekä hoidon onnistumista ja vaikuttavuutta usealla eri mittarilla. Yksi käytössä olevista mittareista on potilaspalautteet ja NPS suositteluindeksi.

”Coxan toiminnan keskiössä on potilas, mikä näkyy hoitotuloksissa ja potilastyytyväisyydessä Vuoden 2022 potilaspalautteiden NPS suositteluindeksi oli 97, mikä on erinomaisen hyvä tulos,” toteaa Coxan hoitotyön johtaja Minna-Riikka Rantala.

Rantalan mukaan kiittävää palautetta annetiin muun muassa potilaiden hyvästä kohtelusta ja laadukkaasta hoidosta. Myös sujuvaa hoitoprosessia ja Coxan ilmapiiriä kehuttiin. Henkilökuntaa kiitettiin erityisesti ammattitaidosta, ystävällisyydestä, avuliaisuudesta ja huomioonottavasta hoidosta. ”Potilaspalautteita on ollut ilo lukea, sillä niistä välittyy henkilökuntamme täydellä sydämellä tehty työ potilaan hyväksi,” Rantala tiivistää.

Jokainen annettu potilaspalaute käsitellään Coxassa huolella ja kehitysehdotukset huomioidaan toiminnan parantamisessa. Vuoden 2022 palautteiden kehitysehdotukset liittyivät mm. ruokaan, opasteisiin ja pysäköintipaikkoihin. ”Ruokaan liittyvät palautteet on käyty läpi palveluntarjoajan kanssa ja asiaa kehitetään. Joulukuussa saimme ruuasta enemmän positiivista palautetta, eli kehitystä on selkeästi saatu aikaan. Lisäksi selkeytimme aulojemme opasteita ja myös kiekkopysäköintipaikkoja saimme muutaman lisää Coxan ja Acutan välistä,” Rantala kertoo.

Coxassa kehitetään myös potilaspalauteprosessia entistä monipuolisemmaksi. ”Kehitämme parhaillaan sähköistä palautekanavaa, jossa potilaalta voidaan kysyä palautetta esimerkiksi tekstiviestillä. Tämä mahdollistaa entistä kattavamman mittaamisen,” Rantala toteaa.

Net Promoter Score (NPS) on kansainvälisesti vertailtavissa oleva suositteluindeksi, jossa vastataan asteikoilla 0-10 kysymykseen: ”Kuinka todennäköisesti suosittelisit tätä yritystä ystävällesi tai kollegallesi?” Tulos lasketaan vähentämällä kriitikoiden (0-6) osuus suosittelijoiden (9-10) osuudesta, neutraaleja arvosanoja (7-8) ei huomioida.

Coxan suositteluindeksiä kuvaava kaavio
Kuvassa hoitotyön johtaja Minna-Riikka Rantala

Artikkelin haastattelussa Coxan hoitotyön johtaja Minna-Riikka Rantala

Lisää blogitekstejä

Kuvassa lääkäri tutkii röntgenkuvia

Monipuolisella tutkimustyöllä laadukkaampaa tekonivelkirurgiaa – Coxa on erikoissairaanhoidon tutkimuksen kärkitekijä

Yksi tekonivelsairaala Coxan arvoista on sairaalan toiminnan jatkuva kehittäminen. Se näkyy erityisesti tutkimustyössä, jota on tehty aktiivisesti ja tavoitteellisesti yli kymmenen vuotta. Coxan tavoitetta toimia erikoissairaanhoidon tutkimuksen edelläkävijänä tukee menestyminen T-Median Luottamus&Maine-tutkimuksen Innovaatiot-kategoriassa.
10.1.2022