Skip to content
Asiakaspalvelu 03 311 715

Coxa uusi ISO9001:2015 laatujärjestelmä­sertifikaattinsa Kiwa Inspectan auditoimana

ISO 9001:2015 on kansainvälisesti tunnustettu laatujärjestelmästandardi, joka asettaa tiukat vaatimukset organisaation laadunhallinnalle. Coxan johtamisjärjestelmä on ollut ISO 9001 sertifioitu vuodesta 2005 alkaen.

Coxan johtamisjärjestelmä auditointiin Kiwa Inspectan toimesta 25.-26.9.2023. Vuosittain toistuvassa ulkoisessa arvioinnissa käytiin tällä kertaa läpi johtaminen ja laatujärjestelmätoiminnot, siivous, laitteiden kunnossapito ja huolto, päivystyspotilaan hoitopolku, etäpisteen (Kangasala) ohjaus ja valvonta, myynti, markkinointi ja viestintä, välinehuolto, vuodeosaston toiminta, postoperatiivisen poliklinikan toiminta, opiskelijoiden ohjaus ja tutkimustoiminta.

Coxan vahvuuksina kasvukyky ja laadukas toiminta

Ulkopuolisten arvioitsijoiden tuore raportti nosti Coxan toiminnan erityisenä vahvuutena kasvukykymme viime vuosina, haasteellisista ajoista huolimatta. Koronapandemian ja terveysalan rakenteellisten muutosten keskellä, olemme onnistuneet joustavilla toimintavoilla ja toiminnan volyymia lisäämällä hoitamaan joka vuosi entistä suuremman määrän tekonivelleikkauspalvelua tarvitsevia potilaita. Arvioijat kiinnittivät huomiota myös siihen, kuinka olemme onnistuneet laajentamaan palveluitamme ja palkkaamaan lisää henkilökuntaa vastataksemme kasvavaan kysyntään. Tämä työ näkyy myös palveluidemme laadussa: potilaidemme tyytyväisyyttä kuvaava NPS-luku on pysynyt vakaasti korkealla, lähellä 100 pistettä, huolimatta jonotusajan pidentymisestä.

Arviointi korosti myös saavutustamme sote-alan luottamus- ja mainetutkimuksessa, jossa olemme säilyttäneet johtoasemamme jo kolmen vuoden ajan. Tämä on merkittävä osoitus asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme vahvasta luottamuksesta palveluihimme.

Potilaat osaksi kehittämistoimintaa

Innovatiivisuus ja sopeutumiskyky näkyy myös uusien palveluiden käyttöönotossa. Olemme avanneet kaksi uutta leikkaussalia ja aloittaneet päiväkirurgisen toiminnan. Toimintamme jatkuva virtaviivaistaminen sai kiitosta arvioijilta. Olemme panostaneet esimerkiksi videovastaanottotoimintaan. Tämä palvelu on erityisen tärkeä pitkämatkaisille asiakkaillemme, jotka tarvitsevat joustavia hoitovaihtoehtoja.

Meille merkittäviä ovat myös arvioijien havainnot potentiaalisista kehittämiskohteista. Yhtenä aiheena nousi esiin potilaiden aiempaa laajempi mukaan ottaminen toiminnan kehittämiseen. Coxa kerää kaikilta hoitamiltaan potilailta potilaspalautetta ja käyttää sen antia laajasti toiminnan edelleen kehittämiseen. Myös uuden CoxaPolku-mobiilisovelluksen kehittämisessä testiryhmän potilaat olivat aktiivisesti mukana. Seuraavana askeleena on potilaiden äänen kuuluviin saaminen osana Coxan strategian uudistamisprosessia, tästä tiedotamme lähemmin sosiaalisen median kanavissamme.

Coxalaisina olemme ylpeitä siitä, että ulkopuoliset arvioijat ovat tunnistaneet ja korostaneet näitä vahvuuksiamme. Jatkamme coxalaisuuden periaatteiden mukaan työtä potilaiden parhaaksi, jatkuvasti toimintaa kehittämällä ja tulevaisuuteen suunnaten.

Coxan ISO9001:2015 laatusertikaatti

Lisää blogitekstejä

Kuvassa Coxan uusi leikkaussali

Leikkausosaston laajennus mahdollistaa hoidon entistäkin useammalle potilaalle

Coxan kolmanteen kerrokseen valmistui kesällä uudet ja modernit leikkausosaston toimitilat. Remontin myötä sairaalaan saatiin kaksi uutta leikkaussalia ja päiväkirurgisten potilaiden hoitoon erikoistut yksikkö. Lisäksi tiloihin remontoitiin induktio- ja valvomotiloja, kuvantamistila sekä henkilöstötiloja.
17.10.2023

Tekonivel­leikkauksesta voi kotiutua turvallisesti jo leikkauspäivänä

30.3.2023
Coxan suositteluindeksiä kuvaava kaavio

Potilaat ovat erittäin tyytyväisiä Coxan hoitoon – NPS 97

23.2.2023