Skip to content
Asiakaspalvelu 03 311 715

Tekonivel­sairaala Coxan etäpoli­klinikoiden vastaanotto­toiminta päättyy vuoden 2022 lopussa

16.11.2022

Hyvinvointialueet aloittavat toimintansa 1.1.2023, jolloin astuu voimaan uusi sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskeva lainsäädäntö.

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lain 8§:n mukaan hyvinvointialueen tulee lähtökohtaisesti järjestää toiminta omalla maantieteellisellä alueellaan. Hyvinvointialueet eivät voi tarjota palveluitaan toisen hyvinvointialueen toiminta-alueella muutoin kuin hyvinvointialueiden välisen yhteistyösopimuksen perusteella. Tekonivelsairaala Coxa toimii Pirkanmaan hyvinvointialueella. Näin ollen Coxa joutuu lain velvoittamana päättämään Pirkanmaan hyvinvointialueen ulkopuolisten etätoimipisteiden (Helsinki, Lahti, Turku, Pori) vastaanottotoiminnan vuoden 2022 lopussa. Vuodelle 2022 varatut etäpoliklinikoiden vastaanottoajat toteutuvat normaalisti.

Tekonivelsairaala Coxan poliklinikka- ja leikkaustoiminta Tampereella jatkuu normaalisti. Vapaa hoitopaikan valintaoikeus säilyy ennallaan ja potilaalla on yhä mahdollisuus valita mistä julkisesta sairaalasta hän saa kiireettömän erikoissairaanhoidon palvelunsa. Tekonivelsairaala Coxan hoitoon pääsee jatkossakin kaikkialta Suomesta laillistetun lääkärin lähetteellä tai Tampereen iltavastaanottomme kautta.

Kuvassa Coxa rakennus.