Skip to content
Asiakaspalvelu 03 311 715

Tekonivelsairaala Coxa on jälleen sote-alan maineikkain

24.5.2024

”Hyvä maine on seurausta hyvästä hoidosta”, toimitusjohtaja Raija Tapio toteaa.

Tekonivelsairaala Coxa on sijoittunut jo neljättä vuotta peräkkäin ensimmäiseksi T-Median toteuttamassa valtakunnallisessa sosiaali- ja terveysalan Luottamus&Maine erikoistutkimuksessa. Tutkimuksessa selvitettiin yhteensä 39 organisaation maine suomalaisten keskuudessa. Mukana oli muun muassa yksityisiä lääkärikeskustoimijoita sekä useita yliopistollisia sairaaloita ja hyvinvointialueita.

Coxan toimitusjohtaja Raija Tapio iloitsee hyvästä tuloksesta. ”Hyvä maine on seurausta hyvästä hoidosta. Coxassa on tehty vaikuttavaa työtä yli kahden vuosikymmenen ajan ja menestyksen takana on vahvat toimintaperiaatteemme. Panostamme toiminnassamme sujuvaan hoitoprosessiin, laadukkaaseen potilashoitoon sekä henkilöstön hyvinvointiin. Tämä coxalainen toimintatapa erottaa meidät muista”, Tapio tiivistää.

Coxan vahvuuksina johtaminen ja osaava henkilöstö

T-Median tutkimustulosten mukaan sote-ala on kärsinyt heikkenevästä maineesta vuodesta 2020 lähtien. Coxan maine on sen sijaan ollut vuosittain vahva ja kaikki maineen osa-alueet ovat pysyneet hyvällä tasolla. Vahvin mainearvosana Coxalle muodostuu tuotteet ja palvelut osa-alueesta. Seuraavana ovat talous ja innovaatiot. Tuloksien perusteella vastaajat kokivat Coxan tuottavan hintansa arvoisia palveluita, olevan taloudellisesti vakaa sekä kehittyvä organisaatio.

”Coxa on säilyttänyt asemansa koko toimialan maineikkaimpana toimijana ja onnistunut jopa kasvattamaan etumatkaansa verrattuna toimialan alan yleiseen maineeseen. Erityisen iso ero Coxan hyväksi löytyy johtamisesta ja uudistumisesta. Avoimessa palautteessa Coxa saa kiitosta myös osaavasta henkilökunnastaan ja kaikkien sidosryhmien huomioimisesta, mutta myös tehokkuudesta. Coxan tapauksessa tehokkuus ja ihmisistä huolehtiminen eivät selvästikään sulje toisiaan pois”, onnittelee tutkimusyhtiö T-Median toimitusjohtaja Harri Leinikka.

Luottamus&Maine tutkimuksessa mitataan myös sidosryhmän tukea. Coxan saama sidosryhmän tuki on pysynyt hyvällä tasolla ja vahvistunut viime vuodesta. Vahvimmin sidosryhmän tuki ilmenee haluna käyttää Coxan palveluita sekä luottamuksena ja suositteluhalukkuutena. Coxan mainearvosana 3.80 on erittäin vahva myös muiden toimialojen yrityksiin verrattuna. Coxan arvosana on korkeampi kuin esimerkiksi Valiolla (3.77), Marimekolla (3.74) tai K-ryhmällä (3.60).

Tekonivelsairaala Coxa sijoittui ensimmäiseksi myös T-Median sote työnantajamaine 2023 -tutkimuksessa, jonka tavoitteena oli selvittää Suomessa toimivien sosiaali- ja terveysalan organisaatioiden työnantajamainetta potentiaalisten työntekijöiden keskuudessa. ”On erittäin tärkeää panostaa henkilöstön jaksamiseen ja hyvinvointiin. Hyviin hoitotuloksiin päästään vain, jos henkilökunta voi hyvin”, Tapio tiivistää.

Tietoa tutkimuksesta

T-Median sosiaali- ja terveysalan Luottamus&Maine 2024 -tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin sähköisellä kyselylomakkeella 15.3.-15.4.2024. Organisaatioita arvioitiin tutkimusmallilla, jossa mainepistemäärä muodostuu kahdeksan eri osa-alueen keskiarvona. Osa-alueet ovat yrityksen hallinto, talous, johtaminen, innovatiivisuus, vuorovaikutus, tuotteet & palvelut, työpaikka ja vastuullisuus. Tutkimuksessa käytettiin viisiportaista arviointiasteikkoa (1–5).

Tutkimukseen osallistui 5 942 suomalaista. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat 15–65-vuotiaat suomalaiset valtakunnallisesti (pois lukien Ahvenanmaa). Otos on painotettu väestöä edustavaksi sukupuolen, iän ja asuinalueen mukaan. Lisätietoja tutkimuksesta: Luottamus&Maine – T-Media