Skip to content
Asiakaspalvelu 03 311 715

Maailman potilas­turvallisuuspäivä 17.9. – huolehditaan yhdessä turvallisuudesta

14.9.2023

Maailman potilasturvallisuuspäivää vietetään vuosittain syyskuun 17. päivänä. Tänä vuonna teemana on osallisuus, eli potilaiden ja läheisten ottaminen mukaan potilasturvallisuuden edistämiseen. Päivä rohkaisee meitä kaikkia pohtimaan, miten voimme edistää potilasturvallisuutta yhdessä.

Mitä on potilasturvallisuus?

Potilasturvallisuus tarkoittaa kaikkia niitä toimenpiteitä ja käytäntöjä, joilla pyritään estämään vahinkoja ja virheitä terveydenhuollossa. Potilaan näkökulmasta potilasturvallisuus on sitä, että potilas saa oikeaa hoitoa, oikeaan aikaan ja oikealla tavalla ja niin, ettei hoidosta aiheudu hänelle haittaa.

Potilasturvallisuus Coxassa

Coxassa potilasturvallisuus on erittäin korkealla tasolla, mikä näkyy hyvinä hoitotuloksina ja potilastyytyväisyytenä. Potilasturvallisuudesta vastaavan ylilääkärin Jarkko Kalliovalkaman mukaan potilasturvallisuus on keskeinen osa Coxan hyvää hoitoa.

”Potilaiden turvallisuus on meille ensiarvoisen tärkeää ja keskeinen osa laadukasta hoitoa. Coxassa turvallisuutta seurataan sekä kehitetään jatkuvasti ja ennakoivasti. Meillä vallitsee myös avoin kulttuuri potilastuvallisuusasioissa, jolloin kuka tahansa voi tuoda esille havaitsemiaan huomioita ja kehityskohtia,” Jarkko kiteyttää.

Turvallisuus näkyy Coxassa toiminnan jokaisessa vaiheessa, lähetteen saapumisesta aina jälkiseurantaan asti. Coxassa on panostettu muun muassa potilaiden ohjaukseen ja esimerkiksi päiväkirurgiset potilaat saavat kattavan ohjauksen puhelimitse ennen leikkausta, mikä edistää potilasturvallisuutta. Hoitotyön lisäksi turvallisuus on Coxassa huomioitu esimerkiksi koulutuksessa, kehittämisessä, tilasuunnittelussa, johtamisessa ja viestinnässä.

Tekonivelleikkauksen turvallisuus

Tekonivelleikkaus Coxassa on varsin turvallinen toimenpide, johon liittyvät komplikaatiot ovat harvinaisia. Ortopedi keskustelee aina potilaan kanssa leikkaukseen liittyvistä riskeistä. Vakavien ja uusintaleikkaukseen johtavien komplikaatioiden riski on tekonivelleikkauksessa alle 2 %. Coxassa leikatuilla tekonivelinfektion ilmaantuvuus on vuoden kuluessa toimenpiteestä alle 1 %.

Potilasturvallisuus on yhteinen vastuumme

Hyvä hoidon lopputulos on yhteistyötä. Coxan henkilökunta on sitoutunut tekemään parhaansa, jotta potilas saa hyvin toimivan tekonivelen. Hyvän lopputuloksen saavuttamiseksi potilaalta puolestaan edellytetään toimimista ohjeiden mukaan. Esimerkiksi potilaan omatoimisella liikeharjoittelulla on merkittävä vaikutus tekonivelleikkauksen onnistuneeseen lopputulokseen. Myös aktiivinen tiedonhankinta sekä osallistuminen omaan hoitoon auttavat vähentämään riskejä ja parantamaan potilasturvallisuutta.

Kuinka voin itse edistää potilasturvallisuutta?

  1. Ole aktiivinen tiedonhankinnassa: Kysy kysymyksiä ja osallistu keskusteluun hoitohenkilökunnan kanssa. Tutustu Coxan potilasmateriaaleihin, kuten potilasoppaaseen. Oppaasta löydät turvallisen leikkauksen edellytykset (s.12–15), joita noudattamalla voit omalta osaltasi vaikuttaa hoitosi turvallisuuteen.
  2. Toimita ajantasaiset tiedot: Yksilöllistä hoitosuunnitelmaasi varten tarvitsemme laajasti tietoa terveydestäsi, mahdollisista perussairauksista, käyttämistäsi lääkkeistä ja luontaistuotteista sekä esimerkiksi tukiverkostostasi leikkauksen jälkeen. Nämä tiedot annetaan sähköisesti omatays.fi -palvelun kautta.
  3. Kerro hoitohenkilökunnalle voinnistasi: Kerro hoitohenkilökunnalle rehellisesti voinnistasi ja kivusta, jotta he osaavat tarvittaessa auttaa.
  4. Tukeudu läheisiin: Omaisten tai ystävien mukanaolo voi olla arvokasta potilasturvallisuuden edistämisessä. Läheisesi on tervetullut tueksesi Coxaan jo leikkaustarpeen arviokäynnistä lähtien. Leikkauksesta toipumisessa läheisten apu on usein myös tarpeen.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on tuottanut potilaille ja heidän läheisilleen tarkoitetun potilasturvallisuuden oppaan, jonka voit lukea tästä linkistä.

Coxassa meidän tärkeimpänä tavoitteenamme on tarjota potilaillemme parasta ja turvallisinta mahdollista hoitoa. Potilasturvallisuus on hoitohenkilökunnan, potilaan ja läheisten yhteinen päämäärä. Yhdessä voimme huolehtia potilasturvallisuuden toteutumisesta joka päivä!

Piirros potilasvastaanotosta