Skip to content
Asiakaspalvelu 03 311 715

THL tilasto­raportti 2022 – Coxassa tehtiin eniten tekonivel­leikkauksia

2.10.2023

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on julkaissut vuosittaisen tekonivelleikkauksien tilastoraportin. Raportin mukaan vuonna 2022 Suomessa eniten tekonivelleikkauksia tehtiin tekonivelsairaala Coxassa.

THL tekonivelleikkaukset 2022 kaavio

Tilastoraportin mukaan vuonna 2022 Suomessa tehtiin yhteensä 22 853 lonkan, polven ja olkapään tekonivelten ensileikkausta. Ensileikkauksista 92 prosenttia tehtiin julkisissa sairaaloissa, joihin myös tekonivelsairaala Coxa kuuluu. Ensileikkausten määrä väheni 11,3 prosenttia vuodesta 2021. Tekonivelleikkaukset vähenivät valtakunnallisesti ja jonot tekonivelleikkauksiin kasvoivat merkittävästi koronan sekä henkilökuntapulan vuoksi. Tekonivelsairaala Coxa on yksi harvoista sairaaloista, joissa tekonivelleikkausten määrää on pystytty viime vuonna kasvattamaan.

”Coxassa kehitämme jatkuvasti toimintaamme, jotta voisimme osaltamme parantaa tekonivelleikkausten tilannetta Suomessa. Olemme esimerkiksi investoineet leikkausosastomme laajennukseen, jonka myötä voimme jatkossa tehdä lähes 9000 leikkausta vuosittain,” kertoo Coxan toimitusjohtaja Kristiina Michelsson.

Uusintaleikkauksien määrät laskussa

Valtaosa tekonivelleikkauksista tehdään yli 55-vuotiaille ja yleisin syy leikkaukselle oli primaari nivelrikko. Polven ja olkapään uusintaleikkaukset vähenivät vuonna 2022. Polven uusintaleikkausten määrä laski 18 % ja olkapään uusintaleikkausten 10,1 % edellisestä vuodesta. Lonkan uusintaleikkauksia tehtiin vuonna 2022 hieman (0,4 %) edellisvuotta enemmän. Coxassa tehtiin yhteensä 510 lonkan, polven ja olkapään uusintaleikkausta. Luvussa on mukana myös muissa sairaaloissa ensileikatut potilaat, joiden uusintaleikkaus on tehty Coxassa.

Coxassa raportoidaan avoimesti

THL tekonivelleikkausten tilastoraportissa raportoidaan myös ilmoituskattavuutta. Implanttirekisteriin ilmoitettujen leikkausten kattavuutta arvioidaan vertaamalla niitä hoitoilmoitusrekisteriin (Hilmo) ilmoitettuihin leikkauksiin. Hilmo-tiedot muodostavat merkittävän osan kansallisesta sosiaali- ja terveydenhuollon tietopohjasta. Tietoja käytetään terveydenhuollon toiminnan ohjaukseen ja seurantaan. Coxan ilmoituskattavuus on erittäin korkealla tasolla.

”Raportoimme toiminnastamme avoimesti ja ajantasaisesti. Esimerkiksi lonkan- ja polven ensitekonivelleikkausten osalta Coxan ilmoituskattavuus on 100 prosenttia,” Michelsson kertoo.

Tekonivelleikkausten määrä on kasvanut huomattavasti viime vuosikymmeninä. Tulevaisuudessa tekonivelleikkausten määrän odotetaan jatkavan kasvuaan, sillä väestön ikääntyessä tarve toimenpiteille lisääntyy.

”Tekonivelleikkaus on tutkitusti vaikuttava toimenpide, jolla voidaan parantaa potilaan toimintakykyä vuosiksi eteenpäin. Coxassa jatkamme määrätietoista työskentelyä, jotta voimme auttaa mahdollisimman montaa potilasta ja luoda näin lisää hyvinvointia Suomeen,” Michelsson tiivistää.

Lähteet

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos – Tekonivelleikkaukset 2022, Tilastoraportti, SVT : 54/2023 https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe20230927137690

#Tekonivelleikkaukset2022