Skip to content
Asiakaspalvelu 03 311 715

Coxalla on paras maine sote-alan organisaatioista jo kolmatta kertaa peräkkäin

15.6.2023

Tekonivelsairaala Coxa on sijoittunut jo kolmatta vuotta peräkkäin ensimmäiseksi T-Median toteuttamassa valtakunnallisessa sosiaali- ja terveysalan Luottamus&Maine erikoistutkimuksessa. Tutkimuksessa oli mukana 35 yksityistä, julkista ja kolmannen sektorin sote-alan toimijaa. Tutkimus toteutettiin 17.3.-14.4.2022 ja siihen vastasi 6086 suomalaista.

Tutkimuksessa maine koostuu kahdeksasta osa-alueesta, joita ovat palvelut, hallinto, johto, innovaatiot, vuorovaikutus, talous, työpaikka ja vastuullisuus. Coxan maineen kaikki osa-alueet ovat hyvällä tai erinomaisella tasolla. Vuonna 2023 Coxan maineen kokonaistulos oli 3.79, mikä on paras sote-alan organisaatioista.

T-Median toimitusjohtajan Harri Leinikan mukaan Coxan menestyminen tutkimuksessa on seurausta hyvin tehdystä asiakastyöstä. ”Näin pitkäkestoinen mainemenestys ja jatkuvasti korkealla pysynyt mainearvosana ei voi olla seurausta yksittäisistä medianäkyvyyksistä tai viestinnällisistä tempauksista. Coxalla tehdään töitä hyvin asiakaslähtöisesti, jokainen yksilönä kohdaten. Henkilöstö rakentaa kokemusta ja sitä kautta syntyvää mielikuvaa asiakaspolun alusta loppuun saakka. Hyvät kokemukset tuloutuvat vahvana maineena laajemminkin, kun tyytyväiset asiakkaat kertovat niistä lähipiirilleen ja siitä yhä edelleen,” Leinikka toteaa.

Coxan mainetulos on erittäin vahva myös muiden toimialojen yrityksiin verrattuna – arvosana kohoaa korkeammalle kuin esimerkiksi Marimekolla (3.74) tai Valiolla (3.77).

Coxan toimitusjohtaja Kristiina Michelsson iloitsee hyvästä tuloksesta. ”On hienoa nähdä, että ammattilaistemme tärkeä työ potilaidemme hyväksi näkyy myös tutkimustuloksissa. Suomalaiset luottavat palveluihimme, mikä merkitsee meille todella paljon,” Michelsson tiivistää.

Coxa Luottamus&Maine tutkimustulokset 2023