Skip to content
Asiakaspalvelu 03 311 715

Coxalla on jälleen paras maine sote-alan organisaatioista

7.6.2022

Coxa on sijoittunut jo toista vuotta peräkkäin ensimmäiseksi T-Median toteuttamassa valtakunnallisessa sosiaali- ja terveysalan Luottamus&Maine erikoistutkimuksessa. Tutkimuksessa oli mukana 35 yksityistä, julkista ja kolmannen sektorin sote-alan toimijaa. Tutkimus toteutettiin 18.3.-20.4.2022 ja siihen vastasi 5906 suomalaista.

Tutkimuksessa maine koostuu kahdeksasta osa-alueesta, joita ovat palvelut, hallinto, johto, innovaatiot, vuorovaikutus, talous, työpaikka ja vastuullisuus.

Coxan maineen kaikki osa-alueet ovat hyvällä tai erinomaisella tasolla ja tulokset paranivat entisestään viime vuodesta. Erinomainen tulos saavutettiin talouden ja palveluiden osa-alueissa. Tällä tarkoitetaan sitä, että tuloksien perusteella Coxa tuottaa hintansa arvoisia palveluita ja on taloudellisesti kannattava sekä vakaa. Eniten kehitettävää on vuorovaikutuksen ja työpaikan ulottuvuuksissa, vaikka nekin ovat jo lähtökohtaisesti hyvällä tasolla. Vuonna 2021 Coxan maineen kokonaistulos 3.83 oli erittäin merkittävä saavutus. Tänä vuonna maineen kokonaistulos nousi 3.90:een, joka on koko tutkimuksen mittaushistorian paras tulos.

T-Median toimitusjohtaja Harri Leinikka kuvasi Coxan menestymistä tutkimuksessa seuraavasti:

”Coxan maine on parantunut portaittain viimeisen kolmen vuoden ajan ja nyt mitattu arvosana 3.90 on korkeampi kuin yhdenkään sote-alan organisaation saama arvosana aikaisemmissa tutkimuksissamme. Coxa on siis onnistunut mainetyössään erinomaisesti, erityisesti kun yleisesti tänä vuonna alan organisaatioiden mainetrendi oli laskeva.

Tämä kertoo hyvistä prosesseista ja erinomaisesti tehdystä asiakastyöstä, mutta myös onnistuneesta viestinnästä sekä mediasuhteiden hoidosta. Tuloksen vaikuttavuutta vahvistaa se, että valtakunnallisesti toteuttamamme tutkimus paljastaa Coxan maineen olevan yhtä vahva niin esimerkiksi Helsinki-Uusimaan alueella kuin Tampereella, eli Coxan maineessa ei ole kyse ”kotiinpäin vetämisestä”.

Leinikan mukaan Coxan mainetulos on erittäin kova myös muiden toimialojen yrityksiin verrattuna – arvosana kohoaa korkeammalle kuin esimerkiksi Marimekolla (3.87) tai Valiolla (3.88) ja jää vain 0.14-yksikköä Fazerin maineesta (4.04) kansan parissa.

Kuvassa kaavio maine-tutkimuksen tuloksista.

Coxan Luottamus&Maine tutkimustulokset