Skip to content
Kundservice 03 311 715

Bli patient vid Coxa

Du kan söka dig till vård vid Ledprotessjukhuset Coxa från hela Finland antingen med remiss av en legitimerad läkare eller med en betalningsförbindelse eller en servicesedel som utfärdats av din hemkommun eller via vår kvällsmottagning.

FRITT VAL AV VÅRDENHET

Den nuvarande hälso- och sjukvårdslagen gör det möjligt att fritt välja sin vårdenhet bland samtliga offentliga enheter inom den specialiserade sjukvården i Finland. Valfriheten gäller icke-brådskande tjänster och behandlingar hos en specialist på sjukhus. Den gäller även den postoperativa uppföljningen efter en ledprotesoperation och eventuella icke-brådskande reoperationer.

Eftersom Coxa är ett offentligt ägt aktiebolag som ingår i koncernen Birkalands sjukvårdsdistrikt PSHP kan du komma till oss som patient med remiss av en legitimerad läkare. I remissen ska det fria vårdvalet nämnas. Remissen adresseras till Birkalands sjukvårdsdistrikt PSHP/Coxa. Postadress för remisser på papper: Ledprotessjukhuset Coxa, Niveltie 4, 33520 Tammerfors.

Tack vare det fria vårdvalet kostar din behandling detsamma som på ett närliggande sjukhus i din hemkommun. FPA ersätter resekostnader till ett belopp som motsvarar kostnaderna för resan från din hemadress till det universitetssjukhus som ligger närmast din hemkommun.

Läs mer om valfriheten inom den specialiserade sjukvården: www.valinnanvapaus.fi

För mer information om hur du söker dig till oss som patient, ring numret 03 311 715.

Kuvassa lääkäri ja potilas.
Kuvassa potilas selaa papereita.

SOM KLIENT TILL COXA MED REMISS ELLER BETALNINGSFÖRBINDELSE FRÅN HEMKOMMUNEN

Om din bostadsort ligger inom Birkalands sjukvårdsdistrikts specialansvarsområde (Birkalands, Centrala Tavastlands och Syd-Österbottens sjukvårdsdistrikt) kan du bli klient vid Coxa med remiss från vårdcentral eller sjukhusläkare.

Om din hemkommun ligger utanför Birkalands sjukvårdsdistrikts specialansvarsområde behöver du en betalningsförbindelse från ditt eget sjukvårdsdistrikt eller din hemkommun eller till exempel en servicesedel för vården i Coxa. Om du har fått en servicesedel kan du välja vårdenhet bland de serviceproducenter som hemkommunen har godkänt till sitt serviceproducentregister.

OPERATIONSKOSTNADERNA

Våra klientavgifter grundar sig på lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården och på Birkalands sjukvårdsdistrikts beslut om klientavgifter.

Ett poliklinikbesök vid Coxa kostar 49,60 euro (gäller även telefonmottagningar) och en vårdperiod vid operation 49,60 euro per vårddygn. Själva operationen medför inte några extra kostnader för dig. Coxas toppexperter tar hand om din vård.

För mer information om fastställandet av klientavgifter, klientavgiftstaket och faktureringen av klientavgifter, se: www.tays.fi

Kuvassa sairaanhoitaja.