Skip to content
Kundservice 03 311 715

Varför välja Coxa?

Coxa är det enda sjukhuset i Finland som har ledproteskirurgi som sitt specialområde och hos oss görs över 6000 ledprotesoperationer årligen. Patientsäkerheten på Coxa är i internationell toppklass.

TILLGÅNG TILL VÅRD SNABBT OCH I RÄTT TID

Vid Ledprotessjukhuset Coxa får du tillgång till vård inom ramen för vårdgarantin. Du får en mottagningstid på polikliniken på mindre än tre månader. Patienterna får sin operation i genomsnitt inom 2–3 månader efter operationsbeslutet. I brådskande fall kan operationen vid behov ordnas snabbare. Tiden för tillgång till vård kan vara kortare eller längre beroende på patientens individuella behov och efterfrågan. Vi strävar alltid efter att tillsammans med patienten och individuellt för varje patient komma överens om en lämplig tidpunkt för operationen med tanke på patientens hälsotillstånd och livssituation.

Kuvassa lääkäri ja potilas.
Kuvassa leikkaussalin henkilökuntaa.

ERFARNA ORTOPEDER

Samtliga ortopeder vid Ledprotessjukhuset Coxa har en lång erfarenhet av ledprotesoperationer. Vanligtvis opererar en ortoped vid Coxa mellan 200 och 300 patienter per år. Många av ortopederna vid Coxa har erfarenhet av över 3 000 patienter och alla har utfört över 1 000 operationer. Läkare som utbildar sig till specialister gör operationer tillsammans med en ortoped med en längre erfarenhet. Coxa satsar mycket på kontinuerlig utbildning av ortopederna.

VÅRD AV HÖG KVALITET

Det viktigaste målet för Ledprotessjukhuset Coxa är att ge patienterna den bästa möjliga vården och att hjälpa dem att återfå en funktionsförmåga som möjliggör en normal vardag. Tack vare den individuella vården som baserar sig på forskning och håller hög kvalitet kan vi erbjuda våra patienter en ny möjlighet att njuta av rörlighet.

Ryktet som toppenhet har också medfört ett större ansvar, eftersom allt fler ledprotesoperationer på den högsta svårighetsnivån som görs i Finland numera centraliseras till Coxa. Inom området reoperationer av ledproteser, som kräver en specialkompetens och tillräcklig erfarenhet av kirurgerna, är Coxa det ledande sjukhuset i landet. På Coxa finns även specialkompetens inom vård av tumör- och infektionspatienter.

Kuvassa hoitoja auttaa potilaalle kengät jalkaan.
Kuvassa potilaan toimintakykymittari kaavio.

NÖJDA PATIENTER

Vi på Coxa mäter regelbundet framgången hos våra operationer och vilken effekt de har haft på våra klienters liv med flera indikatorer.

 • Patientnöjdheten är på en utmärkt nivå: NPS 96
 • I en jämförelse av OECD-länderna fanns de bästa resultaten och effekten inom ledproteskirurgi i Coxa
 • Antalet patientskador i Coxa är cirka 50 procent lägre än i andra sjukhus i Finland

COXAS KVALITETSSYSTEM ÄR CERTIFIERAT ENLIGT ISO 9001

Vår kvalitetspolicy bygger på en gemensam vilja hos hela personalen:

 • Patienten behandlas i rätt tid och vården som ges är holistisk och håller hög kvalitet så att patienten är nöjd och får en positiv vårdupplevelse.
 • Behandlingen baseras på en behovskartläggning som görs tillsammans med patienten och på effektiva vårdprocesser som genomförs och utvecklas i samarbete med de verksamhetsenheter som är involverade i vårdkedjan och som ansvarar för uppföljningen av patienten.
 • Vid Coxa bedrivs ett kontinuerligt och målmedvetet utvecklingsarbete för att förbättra rutinerna och vårdpraxisen.
 • Vi säkerställer att vår verksamhet förnyas genom forsknings- och utvecklingsarbete, samarbete i det internationella samarbetsnätverket och genom utbildning av personalen.
 • För personalen skapas hållbara verksamhetsförutsättningar genom att utveckla arbetsgemenskapen, metoderna och ledarskapet samt främja möjligheterna till personlig tillväxt och inflytande.
 • Vi producerar tjänster av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser och verksamheten är företagsekonomiskt lönsam.
 • För att följa upp vårdkvaliteten och verksamhetens smidighet har vi tagit fram en omfattande uppsättning av indikatorer samt fastställt tydliga kvalitetsmål för verksamheten som kommuniceras till personalen.
 • Att följa upp verksamhetens resultat och vid behov vidta utvecklingsåtgärder är en del av Coxas certifierade ledningssystem.
 • Vårt kvalitetssystem utvecklas ständigt för att bättre möta kraven i en verksamhetsmiljö som förändras.
 • Alla anställda vid Coxa har förbundit sig till att arbeta enligt en gemensam värdegrund och gemensamt avtalade verksamhetssätt för att säkerställa att kunden får vård av hög kvalitet.

Coxas kvalitetscertifikat enligt ISO9001:2015

Kuvassa ISO 9001 laatusertifikaatti