Skip to content

Vuosikertomus 2023

01

Toimitusjohtajan katsaus

Vuosi 2023 oli tulevaisuuden toimintaedellytysten luomisen ja vahvan perustekemisen vuosi. Teimme vuoden aikana lähes 7200 tekonivelleikkausta, mikä on eniten Coxan historian aikana. Toimintamme laatu ja potilastyytyväisyys oli erinomaisella tasolla (NPS 98). Yhtiön liikevaihto oli 67,5 milj. euroa ja liikevoitto toteutui 7,5 milj. euron suuruisena. Emme ole nostaneet hintoja kahdeksaan vuoteen eli vuoden 2015 jälkeen.

Tekonivelleikkausten jonotilanne Suomessa on ollut viime vuosien ajan haastava. Leikkausten kysyntä on kasvanut mm. korona-ajan elektiivisen toiminnan hoitovelan ja väestön ikääntymisen myötä. Vastataksemme osaltamme kasvaneeseen kysyntään, toteutimme leikkaustiloihimme mittavan laajennushankkeen, joka valmistui kesällä 2023. Sen myötä voimme mahdollistaa entistäkin useammalle potilaalle uuden mahdollisuuden liikkumisen iloon. Vuonna 2024 arvioimme tekevämme 8500 tekonivelleikkausta. Laajennuksesta voit lukea lisää vuosikertomuksen kehittäminen -osiossa.

Kehittäminen on merkittävä osa coxalaista kulttuuria

Vastataksemme paremmin potilaiden tarpeisiin otimme esimerkiksi käyttöön uusia digitaalisia palvelukanavia, kuten videovastaanotot ja CoxaPolku-sovelluksen. Toteutimme vuoden 2023 aikana uuden tekonivelkirurgian ydintoimintojen rekisteröintijärjestelmän Core – Coxan rekisterit ensimmäisen vaiheen tuotantokäyttövalmiuden. Coreen dokumentoidaan kansallisesti suositellut tekonivelleikkaukseen liittyvät potilaan status- ja tekonivelleikkaustiedot sekä potilaaseen asetetut tekonivelkomponentit. Päiväkirurginen toimintamalli vakiintui vuoden aikana. Iloksemme hankkeen suunnittelu ja käynnistäminen toi Coxalle ensimmäisen sijan Hoitotyön tutkimussäätiön järjestämässä Näytöllä tuloksiin 2024 -kilpailussa.

Vuonna 2023 huippuammattilaisiemme joukko kasvoi jälleen ja meitä coxalaisia on jo yli 400. Olemme vuoden aikana panostaneet henkilöstömme kehittämiseen ja tämä on näkynyt positiivisesti esimerkiksi uusien coxalaisten perehdytyspalautteissa. Henkilöstön sitoutuminen työhönsä näkyy myös potilaspalautteissa, joissa henkilöstömme ammattitaito, ystävällisyys sekä huomioonottava hoito saivat jälleen kiitosta.

Coxan maine on pysynyt vahvana ja sijoituimme jo kolmatta vuotta peräkkäin ensimmäiseksi T-Median toteuttamassa sosiaali- ja terveysalan Luottamus&Maine erikoistutkimuksessa. Tämä on osoitus siitä, että suomalaiset luottavat Coxaan, mikä merkitsee meille todella paljon.

Coxassa katsomme luottavaisesti tulevaisuuteen. Yhtiön strategiaa päivitetään muuttuva toimintaympäristö huomioiden. Aiomme jatkaa panostuksiamme laadukkaaseen hoitoon, potilaskokemukseen sekä henkilöstön tyytyväisyyteen.

Toimitusjohtaja Kristiina Michelsson

02

Vuotemme lukuina

 

03

Henkilöstö

Vuonna 2023 Coxasta kasvoi yli 400 huippuammattilaisen joukkue. Saimme vuoden aikana uusia työkavereita kaikille osastoille ja ammattiryhmiin. Olemme iloisia joukkueemme jokaisesta uudesta coxalaisesta.

Johanna Kuusela, henkilöstöjohtaja

 

04

 Leikkausosaston laajennus

Coxan kolmanteen kerrokseen valmistui kesällä 2023 uudet ja modernit leikkausosaston toimitilat. Remontin myötä Coxaan saatiin kaksi uutta leikkaussalia ja päiväkirurgisten potilaiden hoitoon erikoistut yksikkö. Lisäksi tiloihin remontoitiin induktio- ja valvomotiloja, kuvantamistila, henkilöstötiloja sekä uudet välinehuollon tilat.

Henkilökunta oli alusta alkaen mukana suunnittelemassa tilojen käyttötarpeita. Suunnittelussa oli mukana muun muassa hoitohenkilöstöä, lääkäreitä, välinehuoltajia, sairaalahuoltajia, esimiehiä ja johtoryhmän jäseniä.

Keskiössä turvallisuus ja toiminnan sujuvuus

Tilojen suunnittelussa painottui sujuva hoitoprosessi, potilaiden viihtyvyys sekä henkilökunnan tarpeet. Sujuva hoitoprosessi on huomioitu esimerkiksi kulkuetäisyyksissä ja toiminnallisuuksissa. Arkipäivän sujuvuutta on lisätty rakentamalla kuusipaikkainen valmistelutila (induktio), josta potilaat siirtyvät valmiiksi puudutettuna viereiseen leikkaussaliin. Operaation aikana leikkaussaliin voidaan antaa tarvittavia välineitä helposti ja hygieenisesti läpiantokaappien kautta. Leikkaustoiminnan laadun varmistamiseksi kaikki potilaat kuvataan leikkauksen jälkeen yksikön kuvaushuoneessa, johon on lyhyt siirtymä leikkaussaleista.

Lisäksi suunnittelussa kiinnitettiin erityistä huomiota tilojen potilas- ja työturvallisuuteen. Tiloissa on esimerkiksi helposti puhdistettavat pinnat, joissa on käytetty antimikrobisia maaleja sekä kalustepinnoitteita.

Viihtyisä päiväkirurginen yksikkö

Leikkausosaston yhteyteen rakennettiin päiväkirurgisten potilaiden hoitoon erikoistunut yksikkö. Yksikkössä on valvomo sekä kahdeksan potilaspaikkaa, jotka on suunniteltu toiminnallisuus ja viihtyvyys edellä. Viihtyisä, rauhallinen ja stressitön ympäristö tukee potilaan toipumista. Tämä on huomioitu potilashuoneissa muun muassa käyttämällä miellyttäviä värejä ja luonnonvaloa sekä yksityisyyttä lisäävillä sähkösummennettavilla lasiseinärakenteilla.

Uusien tilojen ansiosta Coxassa voidaan tarjota hoitoa entistäkin useammalle potilaalle. Laajennuksen myötä Coxassa on mahdollista tehdä lähes 9000 tekonivelleikkausta vuodessa.

Lue lisää leikkausosaston laajennuksesta Coxan blogista: Leikkausosaston laajennus mahdollistaa hoidon entistäkin useammalle potilaalle

Kuvassa Coxan uusi leikkaussali
Kuvassa päiväkirurgisen yksikön valvomo

Uusi leikkaussali ja päiväkirurginen yksikkö.