Skip to content
Asiakaspalvelu 03 311 715

Coxan palveluiden laadun varmistavat taitojen hyvä ylläpito sekä työntekijöiden ja potilaiden hyvinvoinnista huolehtiminen

Tekonivelkirurgia on huomattavasti laajempi kokonaisuus kuin pelkästään siihen kuuluvat leikkaukset. Osaamista on ylläpidettävä ja kehitettävä jatkuvasti aina substanssi-osaamisesta vuorovaikutustaitoihin ja viestintään. Kaikki sairaalatoimintaan kuuluvat palvelut ovat Coxassa tärkeitä, mikä näkyy myös menestymisenä Luottamus&Maine-tutkimuksen Palvelut-kategoriassa.

Kuvassa ylilääkäri Teemu Moilanen ja hoitotyönjohtaja Minna-Riikka Rantala.

Kuvassa johtava ylilääkäri Teemu Moilanen ja hoitotyön johtaja Minna-Riikka Rantala.

”Suuri tehtyjen leikkausten määrä voi kuulostaa vakuuttavalta, mutta ei itsessään ole tae laadusta. Tärkeintä on koko ajan ylläpitää ja kehittää osaamista koulutuksen ja jatkuvan tekemisen avulla sekä huolellisesti seurata tehdyn työn tuloksia.” Näin kuvailee tekonivelsairaala Coxan johtava ylilääkäri Teemu Moilanen.

Coxassa palvelun keskiössä on kaksi olennaista seikkaa; sen lisäksi, että tekonivelkirurgian tulee olla huippuluokkaista, myös potilaskokemus on erittäin tärkeä laadun mittari. Erinomaisen palvelun luo kokonaisuudesta huolehtiminen.

“Coxan toiminnan alusta alkaen on ollut kirkkaana, että lääketieteellisestä laadusta ei tingitä. Hyvin nopeasti sen rinnalle kuitenkin nousi huomio siitä, että potilaalle sairaalakokemus on vähintäänkin yhtä tärkeä kuin leikkauksen tekninen laatu. Koska nämä kaksi laadun mittaria ovat periaatteessa toisistaan riippumattomia, jatkuva kehittyminen ja työnteko kokonaisvaltaisen laadun varmistamiseksi on tärkeää”, Moilanen sanoo.

Kärkisijoilla palvelun tarjoajana

Coxa menestyi tänäkin vuonna erinomaisesti T-Median Luottamus&Maine-tutkimuksessa ja paransi pisteitään kokonaisvaltaisesti edellisvuoteen verrattuna. Coxa ansaitsi Tuotteet ja palvelut –kategoriassa peräti 4,06 pistettä (asteikolla 1-5), mikä on muiden alan toimijoiden pistemääriin verrattuna korkea.

Coxan työntekijöiden pärjääminen Tuotteet ja palvelut -kategoriassa ei herätä ihmetystä. Se johtuu siitä, että palveluiden laatua pidetään arvossa sairaalan toiminnan jokaisessa portaassa, aina työntekijöiden hyvinvoinnista kirurgisiin taitoihin asti.

“Toimintamme perusideologiana on se, että hyvinvoiva henkilöstö tuottaa hyvän palvelukokemuksen”, kertoo Minna-Riikka Rantala, Coxan hoitotyön johtaja.

“Henkilöstön jaksamisen eteen pitää tehdä paljon töitä ja Coxassa siihen keskitytään esimerkiksi tarkan työvuorosuunnittelun sekä päivittäisen työn kuormittavuuden kokemuksen seurannan avulla. Kaikki työntekijät voivat kirjata pulsseihin vuoronsa jälkeen tietoja työpäivästään sekä kokemuksia vuoron kuormittavuudesta. Esimies saa tiedot päivittäin ja jaksamista sekä siihen vaikuttavia asioita seurataan siten koko ajan.”

Palaute kehityksen tukena

Työntekijöiden hyvinvointi ja yhteisöllinen tunnelma varmistavat työpaikalla viihtymisen. Se tukee sekä hyviä hoitotuloksia että potilastyytyväisyyttä.

“On selvää, että henkilöstön viihtyessä työpaikalla hyvä tunnelma välittyy myös potilaalle. Se on tärkeä osa positiivista sairaalakokemusta”, Moilanen huomauttaa.

Myös potilasviestintä on olennainen osa laadukkaan palvelun tarjoamista. Potilasviestinnän huomioiminen on tuottanut positiivisia tuloksia Coxalle viimeisten vuosien aikana. Esimerkiksi moniammatillinen puhelinpalvelu on saanut paljon myönteistä palautetta potilailta.

”Potilaspalautteen antaminen on ollut erittäin suosittua potilaiden keskuudessa ja saatu palaute käsitellään huolellisesti koko henkilöstön kanssa. Potilaat saavat antaa palautetta nimettömästi, ja sitä käsitellään usein. Mahdollisia ongelmakohtia voidaan hoitaa tarpeen vaatiessa reaaliaikaisesti potilaiden kanssa”, Rantala sanoo.

Omaan ydinosaamiseen keskittyminen varmistaa laadun

Lääketieteellisen laadun merkitystä ei ole silti syytä unohtaa, vaikka kokonaisuus on paljon kirurgisia toimenpiteitä laajempi.

“Coxan toiminnalle on tärkeää, että fokus on yhdessä asiassa. Se ei kuitenkaan tarkoita vain ortopedin työtä, vaan keskittyminen koskee koko tiimiä aina leikkaussalihenkilöstöstä osastosihteereihin. Kun oman erityisosaamisen parissa on paljon toistoja, työn tulosten laatu paranee ja tasalaatuisuus lisääntyy”, Moilanen sanoo.

“Pääsääntönä on se, että poliklinikalla tavattu ortopedi hoitaa potilaansa leikkauksen. Viestintää kehitetään esimerkiksi koulutuksien avulla ja toimintamalleja on kehitetty paremmaksi niin, että lääkärin vastaanotoilla on tarpeeksi aikaa käydä läpi potilaan mieltä askarruttavat asiat. Vastaanottokäyntiä ei hoideta mahdollisimman nopeasti vaan mahdollisimman hyvin”, Moilanen sanoo.

Tämä on toinen blogiartikkeli kuusiosaisesta juttusarjasta Luottamus&Maine tutkimukseen liittyen. 

Mikä Luottamus&Maine-tutkimus?

T-Median kehittämä Luottamus&Maine-tutkimusmalli selvittää vuosittain organisaatioiden luottamusta ja mainetta. Tällä tavoin yritykset voivat tutustua  omiin vahvuuksiinsa ja kehitettäviin seikkoihin omalla alallaan.

Tutkimuksessa mitattavat kategoriat ovat työpaikka, palvelut, vastuullisuus, vuorovaikutus, innovaatiot, johto, talous ja hallinto. Vuonna 2021 Coxan kokonaispistemäärä nousi 3.75 pisteestä 3.83 pisteeseen. Tutkimuksessa oli mukana 29 yksityistä, julkista ja kolmannen sektorin sote-alan toimijaa ja pisteillään Coxa sijoittui näistä ensimmäiseksi.