Tekonivelleikkaukset

Tekonivelleikkauksessa poistetaan vaurioitunut nivelpinta ja korvataan se keinomateriaalilla. Joissain tapauksissa on mahdollista hoitaa vain osa nivelpinnasta ja tehdä niin sanottu osatekonivel.

Valtaosa Coxan tekonivelleikkauksista tehdään polvi- ja lonkkaniveliin, mutta teemme myös olkapää-, kyynärpää-, ranne– ja nilkkaleikkauksia. Lisäksi Coxassa tehdään jatkuvasti vaativia tekonivelen uusintaleikkauksia, jotka edellyttävät korkeaa osaamistasoa.

Leikkauksessa asennettavia tekonivelmalleja on olemassa lukuisia ja niitä tutkitaan ja kehitetään jatkuvasti. Tekonivelsairaala Coxassa on käytössä vain laadukkaiksi todettuja tekonivelmalleja.

Tekonivelpotilaille ohjelmoidaan leikkauksen jälkeen säännöllinen seurantaohjelma, jossa uuden nivelen toimivuutta ja kestävyyttä valvotaan kliinisin tutkimuksin ja röntgenkuvin.