Skip to content
Kundservice 03 311 715

Ledprotesoperationer vid Coxa

De flesta ledprotesoperationerna vid Coxa är knä- och höftledsoperationer, men vi gör även axel-, armbågs- och vristoperationer. Dessutom görs vid Coxa kontinuerligt krävande reoperationer av ledproteser samt tumörkirurgi, vilket kräver en hög nivå av expertis.

HÖFT

Behovet av en ledprotesoperation av höften uppstår oftast till följd artros eller en reumatisk sjukdom. Orsaken till reoperation kan vara slitage eller lossnande av ledprotesen.

Målet för en höftledsoperation är att patienten ska få lättare att röra på sig, minska smärtor, återställa arbets- och funktionsförmågan och förbättra livskvaliteten.

lonkka

polvi

KNÄ

Behovet av en ledprotesoperation av knät uppstår oftast till följd en reumatisk sjukdom eller artros. En operation är vanligtvis indicerad när smärtan, svullnaden, rörelserestriktionerna eller en felaktig ställning påverkar det dagliga livet och nattsömnen negativt.

Målet för en knäledsoperation är att patienten ska få lättare att röra på sig och att lindra smärta.

VRIST

Behovet av en ledprotesoperation av vristen uppstår oftast till följd av en reumatisk sjukdom eller artros, men vid en del operationer är orsaken tillståndet efter en fraktur. Ledprotesoperationen är vanligtvis indicerad när smärtan, svullnaden, rörelserestriktionerna eller en felaktig ställning påverkar det dagliga livet och nattsömnen negativt.

Målet för operationen är att patienten ska få lättare att röra på sig och att lindra smärta. Möjligheterna att utöva fritidsaktiviteter och motion blir successivt mångsidigare i takt med att vristsmärtan lindras.

nilkka

olkapää

AXEL

På axelleden görs en ledprotesoperation oftast när leden är skadad till följd av ledgångsreumatism, men orsaken kan även vara artros eller tillståndet efter en svår fraktur. Ledprotesoperationen är vanligtvis indicerad när smärtan och värken påverkar det dagliga livet och nattsömnen negativt.

Målet för operationen är att lindra smärtan och förbättra funktionsförmågan så att det dagliga livet och de dagliga sysslorna blir lättare.

ARMBÅGE

Den vanligaste orsaken till en ledprotesoperation av armbågen är en reumatisk sjukdom, men en del av operationerna görs för att behandla frakturer som inte har läkt.

Målet för operationen är att förbättra handens funktion, minska smärtan och förbättra livskvaliteten.

kyynärpää

REOPERATION AV LEDPROTES

Även om resultaten inom ledproteskirurgi ständigt förbättras, behöver en del ledproteser bytas ut tidigare än tänkt. De vanligaste orsakerna till reoperation är att delar i ledprotesen lossnar eller slits samt infektioner. Vid höftledsproteser kan orsaken också vara dislokation av ledprotesen.

 

Kuvassa tekonivelleikkausta tekevää henkilökuntaa.
Kuvassa leikkaussali ja henkilökuntaa.

TUMÖRKIRURGI

Tumörkirurgi i anslutning till ledproteser har i Finland centraliserats till Coxa eftersom dessa operationer är särskilt krävande.  Vid Coxa finns det mångprofessionella kunnande och den kompetens som krävs för dessa mest krävande operationer och rehabiliteringen från dem.