Skip to content
Kundservice 03 311 715

När är operationen aktuell?

Den vanligaste orsaken till en ledprotesoperation är långt framskriden artros, där icke-operativa behandlingsmetoder inte längre har effekt.

RÄTT TID FÖR OPERATIONEN

En ledprotesoperation bör övervägas när smärtan i lederna stör den normala rörligheten och vardagen eller när man har smärta i leden även i vila och läkemedelsbehandling inte längre hjälper. Med en ledprotesoperation kan funktionsförmågan förbättras. För vissa patienter innebär detta bättre möjligheter att klara av vardagssysslorna, för andra en möjlighet att fortsätta leva ett aktivt liv i vilket motion ingår.

Om man har värk i leden på daglig basis, så att man helt har slutat att ha bra dagar med leden, kan en ledprotesoperation vara nödvändig. Om man däremot har ont i knät tre veckor om året, är leden ännu inte i så dåligt skick att en operation skulle löna sig. Höftledsplastik är aktuell om man har ständigt besvär med leden, om man har smärta dag och natt eller om stelheten i höften gör livet svårt.

Kuvassa nainen.
Kuvassa potilas lääkärin vastaanotolla.

HUR FATTAS OPERATIONSBESLUTET?

Beslutet om en ledprotesoperation fattas alltid gemensamt av ortopeden och patienten under bedömningsbesöket på Coxa. Om man kommer fram till att operation är det bästa alternativet, får du anvisningar om hur du förbereder dig för operationen från Coxa.

Ortopeden planerar alltid operationen individuellt för varje patient. På valet av ledprotes påverkar patientens funktionsförmåga, ålder och benstruktur samt mjukdelarnas tillstånd.

REOPERATION AV LEDPROTES

Även om resultaten inom ledproteskirurgin ständigt förbättras, måste ändå en del ledproteser bytas ut. De vanligaste orsakerna till reoperation är att delar i ledprotesen lossnar eller slits samt infektioner. Vid höftledsproteser kan orsaken också vara dislokation av ledprotesen.

En reoperation är betydligt mer krävande än den första operationen, både tekniskt och tidsmässigt. Operationstiden är upp till två eller tre gånger längre. Ofta är också rehabiliteringen efter operationen långsammare än efter den första operationen, och efter operationen kan patienten vara tvungen att begränsa rörelserna eller belastningen.

Kuvassa tekonivelleikkausta tekevää henkilökuntaa.