Skip to content
Kundservice 03 311 715

Remittering av patienter till Coxa

Den ökade valfriheten ger patienterna möjlighet att själv välja enheten för icke-brådskande operationer i samråd med sin läkare.

Den nuvarande hälso- och sjukvårdsvårdslagen gör det möjligt att fritt välja vårdenheten bland samtliga offentliga enheter inom den specialiserade sjukvården i Finland. Inom den specialiserade sjukvården gäller valfriheten icke-brådskande tjänster och behandlingar hos en specialist på sjukhus.

Eftersom Coxa är ett offentligt ägt aktiebolag som ingår i koncernen Birkalands sjukvårdsdistrikt PSHP kan legitimerade läkare remittera patienter till oss. I remissen ska det fria vårdvalet nämnas. Remissen adresseras till Birkalands sjukvårdsdistrikt PSHP/Coxa. Postadress för remisser på papper: Ledprotessjukhuset Coxa, Niveltie 4, 33520 Tammerfors.

Läs mer om valfriheten inom den specialiserade sjukvården: www.valinnanvapaus.fi

Läs mer om operationsbehovet vid artros > När är operationen aktuell?

Läs mer om operationsbeslutet > Operationsbeslut och vårdplan

Kuvassa lääkäri ja potilas.

FÖR ATT REMITTERA EN PATIENT TILL COXA KRÄVS FÖLJANDE:

  1. Remiss från en legitimerad läkare
  2. I remissen ska patientens fria vårdval nämnas
  3. Remissen ska adresseras till Birkalands sjukvårdsdistrikt/Coxa
  4. Postadress för remisser på papper: Ledprotessjukhuset Coxa, Niveltie 4, 33520 Tammerfors