Skip to content
Asiakaspalvelu 03 311 715

Coxalla on paras maine sote-alan organisaatioista

2.6.2021

Coxa on sijoittunut ensimmäiseksi T-Median toteuttamassa valtakunnallisessa sosiaali- ja terveysalan luottamus & maine erikoistutkimuksessa. Tutkimuksessa oli mukana 29 yksityistä, julkista ja kolmannen sektorin sote-alan toimijaa. Tutkimukseen vastasi 4513 suomalaista.

Tutkimuksessa maine koostuu kahdeksasta eri ulottuvuudesta, joita ovat palvelut, hallinto, johto, innovaatiot, vuorovaikutus, talous, työpaikka ja vastuullisuus.

Coxan maineen kaikki ulottuvuudet ovat tulosten mukaan hyvällä tasolla. Erinomainen tulos saavutettiin talouden ja palveluiden ulottuvuuksista. Tällä tarkoitetaan sitä, että tuloksien perusteella Coxa tuottaa hintansa arvoisia palveluita ja on taloudellisesti kannattava sekä vakaa. Eniten kehitettävää on vuorovaikutuksen ja työpaikan ulottuvuuksissa, vaikka nekin ovat jo lähtökohtaisesti hyvällä tasolla. Coxan maineen kokonaistulos 3.83 on erittäin merkittävä saavutus.