Skip to content
Kundservice 03 311 715

Trivsam bäddavdelning

I Coxa finns tre trivsamma avdelningar, som är utformade för att främja att patienterna kommer i rörelse snabbt efter operationen och stödjer deras rörlighet. Coxas nyaste avdelning är utformad av en mångprofessionell arbetsgrupp vid Coxa och på avdelningen har man fäst särskild uppmärksamhet vid både sjukskötarnas och patienternas trivsel.

Trevnad har skapats med bland annat belysning som följer dygnsrytmen, separat ventilation i patientrummen, bilder med naturmotiv och naturliga material. Sjukskötarnas arbete har underlättats med ett antal tekniska och logistiska lösningar, såsom fjärrstyrda enheter och optimal placering av funktioner.

Avdelningen med tio patientrum och 17 sängplatser är inte bara trivsam, den är också den ”mest antibakteriella” avdelningen i Finland. Nästan alla kontaktytor är belagda eller behandlade med ett antimikrobiellt medel som gör att bakterier och virus självförstörs.

I utrustningen används beröringsfria element, till exempel kan toaletten spolas, händerna tvättas och torkas och dörrarna öppnas utan beröring. Detta ökar säkerheten när patienterna rör sig på avdelningen och förhindrar kontaktsmittor.

BESÖK PÅ BÄDDAVDELNINGEN

Coxa följer riktlinjerna från Pirkanmaa Hospital District angående besöksmetoder.

För korta behandlingsperioder rekommenderar vi att du avstår från besök på avdelningen. De flesta av våra behandlingsperioder är korta och patienten återvänder hem 1-2 dagar efter operationen.

För att skydda mot koronavirusinfektion bör besökare följa instruktionerna nedan:

  • Kom och besök bara friska och asymptomatiska.
  • Ta hand om hygien och använd handdesinfektionsmedel vid ankomst och avresa.
  • Använd ett kirurgiskt mun-nässkydd.
  • Håll ett säkerhetsavstånd på mer än 2 meter med andra patienter och personal.
  • Undvik onödig rörelse i avdelningens gemensamma utrymmen.
Kuvassa potilas selaa papereita.