Skip to content
Kundservice 03 311 715

Trivsam bäddavdelning

I Coxa finns tre trivsamma avdelningar, som är utformade för att främja att patienterna kommer i rörelse snabbt efter operationen och stödjer deras rörlighet. Coxas nyaste avdelning är utformad av en mångprofessionell arbetsgrupp vid Coxa och på avdelningen har man fäst särskild uppmärksamhet vid både sjukskötarnas och patienternas trivsel.

Trevnad har skapats med bland annat belysning som följer dygnsrytmen, separat ventilation i patientrummen, bilder med naturmotiv och naturliga material. Sjukskötarnas arbete har underlättats med ett antal tekniska och logistiska lösningar, såsom fjärrstyrda enheter och optimal placering av funktioner.

Avdelningen med tio patientrum och 17 sängplatser är inte bara trivsam, den är också den ”mest antibakteriella” avdelningen i Finland. Nästan alla kontaktytor är belagda eller behandlade med ett antimikrobiellt medel som gör att bakterier och virus självförstörs.

I utrustningen används beröringsfria element, till exempel kan toaletten spolas, händerna tvättas och torkas och dörrarna öppnas utan beröring. Detta ökar säkerheten när patienterna rör sig på avdelningen och förhindrar kontaktsmittor.

BESÖK PÅ BÄDDAVDELNINGEN

På grund av coronaläget har vi av säkerhetsskäl skärpt våra besöksrutiner på bäddavdelningen. För närvarande tillåts inga besök under korta vårdperioder, med undantag för personer som ska skjutsa hem patienten.

En patient vars vårdperiod är längre behandlingsperiod får ta emot besök en gång om dagen, om situationen tillåter, och besöket får pågå högst 30 minuter. Högst två besökare åt gången tillåts och besökarna ska bära mun-näsmask under hela besöket. Besök ska avtalas i förväg med den behandlande läkaren.

Observera att den person som hämtar dig inte få ha symtom som tyder på luftvägsinfektion. Personen som hämtar dig ska bära mun-näsmask under hela besöket. Vid behov kan en mun-näsmask fås av personalen.