Skip to content
Kundservice 03 311 715

Coxa i siffror

Att mäta hälso- och sjukvårdens resultat är väsentligt både med tanke på kvalitetskontrollen, informationen till patienterna och prioriteringen av de begränsade resurserna. Vi på Coxa mäter regelbundet framgången hos våra operationer och vilken effekt de har haft på våra klienters liv. I detta används flera olika indikatorer.

NYCKELTAL 2023

Att mäta hälso- och sjukvårdens resultat är väsentligt både med tanke på kvalitetskontrollen, informationen till patienterna och prioriteringen av de begränsade resurserna. Vi på Coxa mäter regelbundet framgången hos våra operationer och vilken effekt de har haft på våra klienters liv. I detta används flera olika indikatorer. Vi uppdaterar informationen nedan årligen.

  • 7197
    Operationer per år
  • 98
    Rekommendationsgrad för Coxa (NPS)

EKONOMI

Utöver kvalitet och patienterfarenhet har också en förbättring av produktiviteten varit central i verksamheten. Därmed har Coxas kommunpriser kunnat sänkas med sammanlagt 6 procent på fyra år, vilket innebär en genomsnittlig minskning av realpriserna om cirka 10 procent.

Till sina ägare, det vill säga kommunerna och samkommunerna, har bolaget betalat ut cirka 70 procent av vinsten som utdelning.

Priserna är desamma för alla kommuner.