Skip to content
Kundservice 03 311 715

Förloppet under operationsdagen

Vår sjukskötare ger dig anvisningarna om ankomsten till operationen per telefon. På operationsdagen kommer du till entré 2 på plan 1 i Coxa. Ingen separat anmälning krävs.

ANKOMST OCH FÖRBEREDELSER

Sjukskötaren på mottagningsavdelningen hämtar patienten från väntrummet till Coxas mottagningsavdelning på operationsdagens morgon. Långväga patienter har möjlighet att komma till bäddavdelningen redan kvällen innan eller använda Patienthotellet enligt överenskommelse.

På mottagningsavdelningen byter patienten om till operationskläder och väntar på att få komma in till operationen med de andra patienterna som ska opereras samma dag. Operationssjukskötaren hämtar patienten till operationsavdelningen, dit man tar sig till fots. På operationsavdelningen läggs patienten i rätt läge på operationsbritsen för bedövning och operation.

Operationen görs oftast med ryggbedövning. Förutom bedövningen kan patienten få lugnande läkemedel. En ledprotesoperation varar ungefär 1–2 timmar, en reoperation 2–6 timmar.

Efter operationen röntgas den opererade leden utanför operationssalen innan patienten flyttas till uppvakningsavdelningen. På så sätt säkerställer man att det inte uppstår komplikationer.

Kuvassa lääkäri ja potilas.
Kuvassa leikkaussalin henkilökuntaa.

FRÅN OPERATION TILL UPPVAKNINGSAVDELNING

På uppvakningsavdelningen följer anestesiskötaren din återhämtning omedelbart efter operationen när bedövningen släpper och inleder behandling med smärtstillande läkemedel enligt anestesiläkarens plan.

Avdelningsskötaren hämtar dig från uppvakningsavdelningen när ditt tillstånd tillåter det.

FRÅN UPPVAKNINGSAVDELNING TILL BÄDDAVDELNING

Du påbörjar gångträningen under handledning av fysioterapeuten eller sjukskötaren så snart som möjligt efter operationen. På avdelningen ansvarar du så småningom själv för din rehabilitering.

Dagen efter operationen går läkaren rond, men inte nödvändigtvis den läkare som gjorde operationen. Andra dagar besöker läkaren dig vid behov.

Fysioterapeuterna vägleder patienterna om motionen under rehabiliteringsperioden och ger anvisningar om hur man klarar sig hemma och hur rehabiliteringen i hemmet ser ut.

Kuvassa hoitaja ja potilas porrasharjoittelun parissa.