Skip to content
Kundservice 03 311 715

Operationsbeslut och vårdplan

Före operationen fastställs operationsbehovet och du får anvisningar om hur du ska förbereda dig inför operationen och stöd i detta. Slutligen säkerställer vi att din operation kan utföras som planerat.

BEDÖMNING AV VÅRDBEHOVET VID COXA

När din remiss har anlänt till Coxa kallar vi dig till ett besök för bedömning av vårdbehovet per brev. Under besöket fattas operationsbeslut och upprättas en individuell vårdplan. Samtidigt får du anvisningar om hur du förbereder dig för operationen.

Under besöket för bedömning av vårdbehovet kommer du också att träffa en sjukskötare som ger dig anvisningar om hur du förbereder dig för operationen.

Under besöket fattas operationsbeslut och upprättas en individuell vårdplan. Samtidigt får du anvisningar om hur du förbereder dig för operationen.

Kuvassa potilas selaa papereita.
Kuvassa lääkäri ja potilas.

OPERATIONSBEHOVET BEDÖMS I SAMRÅD MED LÄKAREN

På mottagningen bedömer ortopeden vårdbehovet och går igenom riskerna i samband med operationen och återhämtningen samt valet av ledprotes med dig.

Ett bra slutresultat uppnås genom samarbete. Coxas operationsteam har förbundit sig att göra sitt bästa för att du ska få en välfungerande ledprotes. För att slutresultatet ska bli bra måste du trots smärtan röra på dig tidigt och träna flitigt enligt de anvisningar som du får.

LEDPROTESOPERATIONEN ÄR INTE RISKFRI

En ledprotesoperation vid Coxa är ett mycket tryggt ingrepp som sällan medför komplikationer. Genom en god planering av vården, en bra operationsteknik och förebyggande läkemedelsbehandling kan komplikationer förebyggas i betydlig omfattning.

Alla kirurgiska ingrepp är dock förknippade med risker:

  • Risken för allvarliga komplikationer och komplikationer som leder till reoperation är under två procent. Till dessa hör sår- och ledprotesinfektioner samt ventromboser, frakturer och luxation av leden efter operationen.
  • Riskerna som förknippas med kirurgiska ingrepp och förvärrande av underliggande sjukdomar
  • Infektion i ledprotesen. Incidensen inom ett år från ingreppet hos personer som opererats i Coxa är 0,5 procent (den allmänt godtagbara nivån är under 2 %)
  • Mekaniskt problem i ledprotesen. Sannolikheten för att patienten inte får mekaniska problem med leden under de första tio åren är över 95 procent.
Kuvassa polvitekonivelmalli.
Kuvassa sairaanhoitaja.

INDIVIDUELL VÅRDPLAN

För den individuella vårdplanen, som vid sidan om operationsplanen utarbetas under besöket för bedömning av vårdbehovet, behöver vi omfattande information om din hälsa, eventuella underliggande sjukdomar, de läkemedel och naturläkemedel du tar samt till exempel ditt stödnätverk efter operationen.

Sjukskötaren antecknar i utskrivningsplanen en uppskattning av utskrivningen, vilket avtalas under besöket. Du skrivs ut från sjukhuset när du kan röra dig hemma med hjälp av hjälpmedel, när såret har börjat läka och smärtan kan hållas under kontroll med hjälp av läkemedel. Många patienter skrivs ut från Coxa redan dagen efter operationen.

VAL AV LEDPROTES

Varje ledprotesoperation förbereds noga. Ortopeden planerar operationen med hjälp av datorn baserat på röntgenbilderna som tagits med ett mätinstrument och för varje operation väljs exakt rätt ledprotesmodell utifrån patientens behov.

Tack vare vår egen forskning har Ledprotessjukhuset Coxa exakt och aktuell kunskap om de ledproteser som finns på marknaden. I ledprotesoperationerna använder vi modeller som i våra undersökningar har visat sig vara de bästa alternativen för patienterna. Ledproteserna som används i Coxa levereras av ZimmerBiomet och DePuySynthes.

Ledproteserna eller implantaten tillverkas av hårda plastmaterial, koboltkrom, stål, titan och keramiska material. Ledprotesen kan antingen fästas vid benet med så kallad bencement eller så kan den vara cementfri, i vilket fall benet växer fast på ytan av implantatet.

I en ledprotesoperation kan man även behöva bentransplantat, plattor och skruvar.

Kuvassa lääkäri tutkii röntgenkuvia

LÄS MER OM LEDPROTESER:

CoxaPro är en öppen kunskapsbank om forskning inom området ledprotesoperationer.

CoxaPro Clinical Library innehåller även viktiga forskningspublikationer om olika ledprotesmodeller.