Skip to content
Kundservice 03 311 715

På bäddavdelningen efter operationen

Ett lyckat operationsresultat kräver alltid också en effektiv rehabilitering. Detta i sin tur kräver att du själv är aktiv och tar eget initiativ. Vid Coxa får du mångsidigt stöd och vägledning för rehabiliteringen för att återhämtningen hemma ska bli så enkel som möjligt.

EFTER OPERATIONEN ÄR DET DIN TUR ATT VARA AKTIV

På bäddavdelningen tar du så småningom själv ansvaret för din rehabilitering. Målet är att du så snart som möjligt ska kunna äta sittande och gå i rummet. Alla sysslor på avdelningen är rehabilitering: påklädningen, att resa sig upp ur sängen, rörelseövningarna, promenaderna och att duscha.

Fysioterapeuten säkerställer att du tränar rätt och lär dig gå med hjälpmedlen.

Sjukskötaren hjälper dig att sköta din läkemedelsbehandling och följa upp sårläkningen.

Dagen efter operationen går läkaren rond, men inte nödvändigtvis den läkare som gjorde operationen. Andra dagar besöker läkaren dig vid behov.

 

Kuvassa fysioterapeutti auttaa potilasta porraskävelyssä.
Kuvassa sairaanhoitaja.

DU BLIR UTSKRIVEN FRÅN SJUKHUSET NÄR

  • du kan röra dig med hjälpmedel inomhus
  • såret har börjat läka
  • smärtan kan kontrolleras med läkemedel.

Beroende på hur du mår kan du bli utskriven antingen så att en närstående hämtar dig med bil eller få skjuts med en bårtaxi, där du kan åka i halvsittande position. Du kan även bli utskriven kvällstid.

BESÖK PÅ BÄDDAVDELNINGEN

Coxa följer riktlinjerna från Pirkanmaa Hospital District angående besöksmetoder.

För korta behandlingsperioder rekommenderar vi att du avstår från besök på avdelningen. De flesta av våra behandlingsperioder är korta och patienten återvänder hem 1-2 dagar efter operationen.

För att skydda mot koronavirusinfektion bör besökare följa instruktionerna nedan:

  • Kom och besök bara friska och asymptomatiska.
  • Ta hand om hygien och använd handdesinfektionsmedel vid ankomst och avresa.
  • Använd ett kirurgiskt mun-nässkydd.
  • Håll ett säkerhetsavstånd på mer än 2 meter med andra patienter och personal.
  • Undvik onödig rörelse i avdelningens gemensamma utrymmen.
Kuvassa potilas selaa papereita.