Skip to content
Kundservice 03 311 715

På bäddavdelningen efter operationen

Ett lyckat operationsresultat kräver alltid också en effektiv rehabilitering. Detta i sin tur kräver att du själv är aktiv och tar eget initiativ. Vid Coxa får du mångsidigt stöd och vägledning för rehabiliteringen för att återhämtningen hemma ska bli så enkel som möjligt.

EFTER OPERATIONEN ÄR DET DIN TUR ATT VARA AKTIV

På bäddavdelningen tar du så småningom själv ansvaret för din rehabilitering. Målet är att du så snart som möjligt ska kunna äta sittande och gå i rummet. Alla sysslor på avdelningen är rehabilitering: påklädningen, att resa sig upp ur sängen, rörelseövningarna, promenaderna och att duscha.

Fysioterapeuten säkerställer att du tränar rätt och lär dig gå med hjälpmedlen.

Sjukskötaren hjälper dig att sköta din läkemedelsbehandling och följa upp sårläkningen.

Dagen efter operationen går läkaren rond, men inte nödvändigtvis den läkare som gjorde operationen. Andra dagar besöker läkaren dig vid behov.

 

aktiivinen kuntoutuja

DU BLIR UTSKRIVEN FRÅN SJUKHUSET NÄR

  • du kan röra dig med hjälpmedel inomhus
  • såret har börjat läka
  • smärtan kan kontrolleras med läkemedel.

Beroende på hur du mår kan du bli utskriven antingen så att en närstående hämtar dig med bil eller få skjuts med en bårtaxi, där du kan åka i halvsittande position. Du kan även bli utskriven kvällstid.

BESÖK PÅ BÄDDAVDELNINGEN

På grund av coronaläget har vi av säkerhetsskäl skärpt våra besöksrutiner på bäddavdelningen. För närvarande tillåts inga besök under korta vårdperioder, med undantag för personer som ska skjutsa hem patienten.

En patient vars vårdperiod är längre behandlingsperiod får ta emot besök en gång om dagen, om situationen tillåter, och besöket får pågå högst 30 minuter. Högst två besökare åt gången tillåts och besökarna ska bära mun-näsmask under hela besöket. Besök ska avtalas i förväg med den behandlande läkaren.

Observera att den person som hämtar dig inte få ha symtom som tyder på luftvägsinfektion. Personen som hämtar dig ska bära mun-näsmask under hela besöket. Vid behov kan en mun-näsmask fås av personalen.