Tietosuojaseloste

Yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja

EU:n yleinen Tietosuoja-asetus 2016/679

Yleistä Tekonivelsairaala Coxa Oy:n ja Coxa Oy:n (myöh. Coxa tai Coxa-konserni) tietosuojaselosteesta:

Coxa kunnioittaa yksityisyyttäsi ja pyrkii suojaamaan sitä käyttäessäsi tässä tietosuojaselosteessa mainittuja Coxan verkkopalveluja. Käyttämällä alla mainittuja Coxan verkkosivustoja hyväksyt, että Coxa käsittelee verkkosivustoltaan keräämiään henkilötietoja tässä tietosuojaselosteessa kuvatun mukaisesti.

Coxa suositettelee, että käyt säännöllisin väliajoin lukemassa tämän tietosuojaselosteen.

1. Rekisterinpitäjä
Tekonivelsairaala Coxa Oy (Y-tunnus 1861209-9) ja Coxa Oy (Y-tunnus 1648705-2) (yhdessä “Coxa” tai “Coxa-konserni”)
Niveltie 4
33520 Tampere

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
viestinta@coxa.fi ja tietosuojavastaava@coxa.fi

3. Rekisterin nimi
CoxaPro -palvelun ja Yhteistyöverkoston asiakas- ja käyttäjärekisteri.

4. Rekisterin pitämisen peruste
Henkilö on liittynyt Yhteistyöverkostoon.

5. Rekisterin käyttötarkoitus ja säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterissä olevien henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on Coxan asiakassuhteiden hoitaminen ja ylläpito sekä Coxan toiminnan kehittäminen ja tilastointi.
Rekisterin tietoja voidaan käyttää myös Coxan sekä Coxan yhteistyökumppaneiden viestinnän kohdistamiseen, mikäli rekisteröity on tähän antanut suostumuksensa.

6. Rekisterin sisältämät tiedot
Rekisteri sisältää seuraavia käyttäjän antamia tietoja:

  • henkilön etu- ja sukunimi
  • sähköpostiosoite
  • puhelinnumero
  • henkilön työnantaja tai edustama organisaatio sekä asema/titteli

7. Tietojen luovutus
Tietoja voidaan luovuttaa Coxan yhteistyökumppaneille viestinnän kohdistamiseksi, ellei henkilö ole mainittua luovuttamista kieltänyt. Muussa tapauksessa tietoja voidaan luovuttaa ulkopuolisille tahoille vain käyttäjän suostumuksella taikka luovutukseen oikeuttavan lainsäännöksen nojalla.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja voidaan siirtää EU:n tai ETA:n ulkopuolelle ainoastaan Coxa-konsernin sisällä. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolella oleville Coxa-konsernin ulkopuolisille tahoille ilman käyttäjän suostumusta.

9. Henkilötietojen säilytysaika

Asiakastietokantaan kerättyjä tietoja säilytetään vain niin kauan kuin tietoja voidaan pitää tarpeellisina niiden tässä tietosuojaselosteessa kuvatun käyttötarkoituksen kannalta. Coxa huolehtii vanhentuneiden ja tarpeettomien tietojen poistamisesta vuosittain.

10. Rekisterin suojaus
Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisteriä käyttävät ainoastaan sellaiset henkilöt, joiden tehtäviin rekisterin käyttö kuuluu. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Mahdollisia rekisterin tietoja käyttäviä yhteistyökumppaneita, joille tietoja voidaan luovuttaa, ovat velvollisia noudattamaan samoja määräyksiä, kuin Coxa rekisterinpitäjänä.

11. Yhteistyöverkosto-jäsenyys
Jäseneksi Yhteistyöverkostoon voi rekisteröityä jokainen terveysalalla ammatillisesti toimiva todellinen henkilö. Coxa varaa oikeuden olla hyväksymättä Yhteistyöverkoston jäsenyyksiä tai poistaa niitä ilman eri perusteluja.

12. Henkilötietojen tarkastus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa tiedot, jotka hänestä on tallennettu  CoxaPro -palvelun ja Yhteistyöverkoston asiakas- ja käyttäjärekisteriin. Jos haluat tarkastaa tai korjata tietojasi, lähetä sähköpostia tämän selosteen kohdassa 2 ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen.

13. Henkilötietojen korjaaminen ja poistaminen rekisteristä
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten, puutteellisten, tarpeettomien taikka vanhentuneiden tietojensa korjaamista tai poistamista ilmoittamalla asiasta rekisterinpitäjälle yllä kohdassa 2 mainittuun osoitteeseen. Käyttäjän tiedot voidaan poistaa rekisteristä käyttäjän pyynnöstä.