Coxan infektiotutkimus esillä eurooppalaisen luu- ja nivelinfektioyhdistyksen vuosikokouksessa Sveitsin Baselissa

12.11.2023 — Ajankohtaista

Tekonivelsairaala Coxan tekonivelinfektiotutkimus oli hienosti esillä eurooppalaisen luu- ja nivelinfektioyhdistyksen (European Bone and Joint Infection Society) vuosikokouksessa 12.–14.10. Sveitsin Baselissa. Coxan väitöskirjatutkija lääketieteen kandidaatti, Rasmus Liukkonen oli esittelemässä tutkimusprojektiaan kahden posterin kanssa.

Rasmus koki kongressimatkan erittäin hyödylliseksi. “Väitöskirjaprojektin kannalta konferenssireissu tarjosi rutkasti kehitysideoita omaan työskentelyyn. Muiden tutkijoiden kanssa konferenssissa käydyt keskustelut auttoivat myös ymmärtämään omassa tutkimuksessa olevia heikkouksia sekä vahvuuksia, joita tulevaisuudessa on hyvä lähteä kehittämään.”, Rasmus koosti kogressimatkan kokemuksia.

Ensimmäinen Rasmuksen posteri kertoi lonkan syvän tekonivelinfektion hoitotuloksista. Tutkimus Clinical Outcomes After Revision Hip Arthroplasty due to Prosthetic Joint Infection—A Single-Center Study of 369 Hips at a High-Volume Center With a Minimum of One Year Follow-Up on julkaistu tuoreeltaan myös Journal of Arthoplasty -lehdessä 1.9.2023

Toinen posteri otsikolla Clinical Outcomes and Predictors of Failure After Revision Knee Arthroplasty due to Prosthetic Joint Infection – A Single-Center Study of 359 Knees at a High-Volume Center with a Minimum of One-Year Follow-up on lähetetty vertaisarvioitavaksi.