Opinnäytetyöt

Potilasohjaus

Hallberg, Helen. 2020. Etäkuntoutusohjelmien käytettävyyden ja ominaisuuksien vertailu terveysalan ammattilaisten näkökulmasta. Fysioterapian koulutusohjelma, Satakunnan ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö, AMK. https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2020110522268

Leino, Reija. 2017. Tekonivelpotilaan leikkauskelpoisuuden arvioiminen. Kehittämishanke Coxassa. Terveyden edistämisen tutkinto-ohjelma, Tampereen ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö, YAMK. https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201704064280

Möttönen, Johanna. 2016. Tekonivelpotilaiden kokemus kotiutumista tukevasta potilasohjauksesta Coxan vuodeosastolla. Hoitotyön koulutusohjelma, Tampereen ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö, Sairaanhoitaja AMK. https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201701191502

Dokumentointi ja tekoälyn hyödyntäminen

McMenamin, Saara. 2023. Tekonivelpotilaiden seurantatapahtuman valinnan automatisointi Tekonivelsairaala Coxassa – Algoritmin mallintaminen vuokaavioksi. Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto, Dataosaamisen ja tekoälyn ylempi tutkinto-ohjelma, Tampereen ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö, YAMK. https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202304256282

Koriseva, Laura. 2023. Polven tekonivelleikkaukseen tulevien potilaiden älysormuksella mitatun fyysisen aktiivisuuden ja paikallaanolon yhteydet potilaiden raportoimaan toimintakykyyn ja elämänlaatuun. Liikuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto. Fysioterapian pro gradu – tutkielma. http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202305173068

Kiviniitty, Jussi. 2023. Riskiarvioityökalu Oravizio leikkauspäätöksen tukena lonkan ja polven tekonivelleikkauksessa. Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto, Hyvinvointiteknologian tutkinto-ohjelma, Tampereen ammattikorkeakoulu.  Opinnäytetyö, YAMK. https://www.theseus.fi/handle/10024/803907

Pirskanen, Johanna. 2021. Data-analyysin hyödyntäminen sairaalan tuotannon ohjauksessa ja päivittäisjohtamisessa. Data-analyysi ja tekoälyn tutkinto-ohjelma, Tampereen ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö, YAMK. https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2021090817601

Haliseva, Laura. 2018. Hoitotyön kirjaamisen kehittämisellä kohti parempaa kirjaamista. Toimintatutkimus kirjaamisen kehittämiseksi Coxan vuodeosastolla. Sosiaali- ja terveysalan ylempi tutkinto-ohjelma, Kliininen asiantuntija, Tampereen ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö, YAMK. https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2018113019372

Kliininen hoitotyö

Lehtokallio, Titta. 2023. Ensuring Medical Device Competence in Operation Theatre and Post-anesthesia Care Unit of Joint Replacement Hospital Coxa. Degree Programme in Welfare Technology, Satakunnan ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö, YAMK. https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2023111429462

Henkilöstöhallinto ja johtaminen

Tammipuu-Hursti, Elli. 2023. Sairaanhoitaja-lähihoitaja työparimallin kehittäminen Coxan vuodeosastolla. Sairaanhoitajan tutkinto-ohjelma, Tampereen ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö, AMK. https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2023060116873

Mäkinen, Jaana. 2022. Sairaanhoitajan osaaminen ja osaamista tukeva johtaminen. Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen ylempi tutkinto-ohjelma, Tampereen ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö, YAMK. https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2022112824372

Vuorenmaa, Niina. 2022. Työyhteisötaidot psykologisen sopimuksen perustana erikoissairaanhoidon yksikössä. Terveyden edistäminen: Ergonomia ja työhyvinvointi, Terveystieteiden tiedekunta, Itä-Suomen yliopisto. Pro 2022. http://urn.fi/urn:nbn:fi:uef-20220435