Työikäisen polvi -tutkimusprojekti (KNEE65)

KNEE65-tutkimuksessa rekrytoitiin maaliskuun 2012 ja lokakuun 2014 välillä yhteensä 255 alle 65-vuotiasta polven tekonivelleikkaukseen tulevaa potilasta etenevään seurantatutkimukseen. Päätulosmuuttujia olivat kipu levossa ja rasituksessa VAS-janalla mitattuna sekä tyytyväisyys leikkaustulokseen 2-vuoden kohdalla. Lisäksi toiminnallista tulosta mitattiin Oxford Knee Score-kyselyllä Knee Osteoartritis Outcome Score-kyselyllä. Elämänlaatua mitattiin RAND-36 kyselyllä.

Nykytilanne

Potilaita on seurattu 1-, 2-, 5- ja 8-vuoden kohdalla. 10-vuoden seurannat ovat juuri käynnistyneet.

Projektin vastuullinen johtaja

Erikoislääkäri, LT Mika Niemeläinen

Tieteelliset julkaisut aiheesta

Leppänen S, Niemeläinen M, Huhtala H, Eskelinen A. Mild knee osteoarthritis predicts dissatisfaction after total knee arthroplasty: a prospective study of 186 patients aged 65 years or less with 2-year follow-up. BMC Musculoskelet Disord. 2021 Aug 5;22(1):657. doi: 10.1186/s12891-021-04543-8.

Niemeläinen M, Moilanen T, Huhtala H, Eskelinen A. Outcome of knee arthroplasty in patients aged 65 years or less: a prospective study of 232 patients with 2-year follow-up. Scand J Surg. 2019 Dec;108(4):313-320. doi: 10.1177/1457496918816918.

Opinnäytteet

Nurmi, Sanna-Riina (2014). Polven tekonivelleikkaukseen tulevien työikäisten potilaiden toimintakyky ja elämänlaatu ennen leikkausta. https://urn.fi/URN:NBN:fi:uta-201410212216

Eskola, Heta (2017). Nivelrikon vaikeusasteen ja polven virheasennon vaikutus polven tekonivelleikkauksen lopputulokseen. https://urn.fi/URN:NBN:fi:uta-201706192045