Viidesosa Tekonivelsairaala Coxan potilaista tulee valinnanvapauden kautta

10.12.2015 — Ajankohtaista

Jo viidesosa Tekonivelsairaala Coxan potilaista tulee leikkaukseen valinnanvapauden kautta. Koska Coxa on julkisomisteinen osakeyhtiö, suomalaiset potilaat voivat valita vapaasti Coxan hoitopaikakseen tekonivelleikkauksia tekevien erikoissairaanhoidon julkisten yksiköiden joukosta. Vuonna 2015 Coxa ylittää ensimmäistä kertaa 3000 leikkauksen määrän.

– Terveydenhuollon potilaan valinnanvapauden laajentuminen vuoden 2014 alussa oli kannaltamme hyvä muutos. Kuluvan vuoden aikana jo viidesosa potilaistamme on tullut valinnanvapauden kautta. Olemme tehostaneet prosessejamme ja potilaat pääsevät nopeammin liikkeelle ja kotiin, mikä on parantanut mahdollisuuksiamme ottaa vastaan enemmän potilaita, kertoo Tarmo Martikainen, Coxan toimitusjohtaja.

Vuoden 2014 alusta alkaen potilaalla on mahdollisuus valita erikoissairaanhoidon hoitopaikka mistä tahansa suomalaisesta julkisesta sairaalasta. Erikoissairaanhoidon hoitopaikka valitaan yhteisymmärryksessä lähetteen tekevän lääkärin kanssa.

– Coxan kokemus yli 30 000 tekonivelleikkauksesta ja laatu ovat auttaneet meitä valinnanvapauden laajentuessa. Tekonivelleikkausten laatua voi arvioida seurannalla. Coxassa leikattujen polvitekonivelten käyttöikä ollut yli kymmenen vuotta tai enemmän 95%:lla potilaista. Coxaan myös pääsee nopeasti hoitoon selvästi alle hoitotakuurajojen, mikä on tietysti tärkeä valintakriteeri useille potilaille.

Coxa sijaitsee Tampereen yliopistollisen sairaalan kampusalueella. Pirkanmaan ulkopuolelta tulee noin kolmannes Coxan potilaista, joista suurin osa käyttää valinnanvapautta. Coxaan ohjataan valtakunnallisesti potilaita muista sairaaloista vaativiin uusintaleikkauksiin.

– Coxaan tullaan kaikkialta Suomesta ja meillä on ollut myös joitakin kansainvälisiä potilaita. Teimme lokakuussa viisivuotisen sopimuksen laajasta yhteistyöstä armenialaisen Nairi Medical Centerin kanssa. Yhteistyön tavoitteena on kehittää tekonivelleikkaustoimintaa kokonaisvaltaisesti Armeniassa niin, että maahan kehittyy omaa osaamista tekonivelkirurgiassa ja hoitoprosessissa.

Hoidon laatu ja kustannustehokkuus kasvavat sairaalan leikkausmäärän kasvaessa. Suomen Artroplastiayhdistys suosittelee yksittäiselle sairaalalle vähintään 500 tekonivelleikkausta vuodessa ja vähintään sataa leikkausta ortopedia kohden.

– Coxassa tehdään vuosittain noin 3000 tekonivelleikkausta ja tavoitteemme on edelleen lisätä leikkausten määrää hallitusti, Martikainen sanoo.

Lue lisää valinnanvapaudesta tästä: https://www.coxa.fi/hoitoon-hakeutuminen/potilaaksi-coxaan/
Lisätiedot:

Tekonivelsairaala Coxa, toimitusjohtaja Tarmo Martikainen, p. 050 558 4579