Tallentava kameravalvonta

Rekisterinpitäjä

Coxa Oy Niveltie 4 33520 Tampere

Rekisterin yhteyshenkilö

Kiinteistöpäällikkö
Niveltie 4
33520 Tampere
Puhelinvaihde: (03) 311 715

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tallentavan kameravalvonnan tarkoitus on

  • työntekijöiden ja muiden tiloissa oleskelevien henkilökohtaisen turvallisuuden varmistaminen
  • potilas-, lääke- ja työturvallisuuden lisääminen 
  • omaisuuden suojaaminen 
  • asianmukainen toiminnan valvominen 
  • turvallisuutta, omaisuutta tai toimintaa vaarantavien tilanteiden ennaltaehkäiseminen tai selvittäminen.

Kameravalvonnan tarkoituksena on suojata sairaalan omaisuutta, estää asiaton liikkuminen sairaalan alueella, helpottaa jo tapahtuneiden väärinkäytösten ja rikosten selvittämistä sekä lisätä henkilöturvallisuutta.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittely perustuu oikeutettuun etuun. Tallentavan kameravalvontajärjestelmän tarkoituksena on Coxan omaisuuden, sekä henkilökunnan että asiakkaiden omaisuuden ja henkilöturvallisuuden valvonta ja varmistaminen.

Rekisterin tietosisältö

Valvontakameran kuvatallenne
Tallennusaika ja -paikka

Säännönmukaiset tietolähteet

Sairaalan alueella käytössä oleva kameravalvontajärjestelmä. Sisätiloissa kameravalvonta on sijoitettu yleisille alueille, joihin yleisöllä on vapaa pääsy eli käytäville, hissiauloihin ja odotustiloihin sekä leikkaus- ja vuodeosaston lääkehuoneisiin.

Tietojen säännönmukaiset siirrot ja luovutukset sekä tietojen siirto EU:n tai ETAn ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti. Tietoja voidaan luovuttaa toimivaltaiselle viranomaiselle, esimerkiksi poliisille, tämän lakisääteisen tehtävän hoitamiseksi.

Henkilötietojen säilytysaika

Tallentavan kameravalvontajärjestelmän tietoja säilytetään enintään 30 vuorokautta.