Tietosuoja

Noudatamme kaikessa toiminnassamme Coxa Oy:ssä huolellisuutta ja varmistamme, että tietoturva ja tietosuoja toteutuvat. Henkilötietojen käsittely perustuu lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseen ja rekisteröidyiltä saamaamme suostumukseen.

Coxan jokaisesta henkilörekisteristä on laadittu tietosuojaseloste, josta saat lisätietoa henkilötietojen käsittelystä. Selosteessa on kuvattu henkilötietojen käsittelytarkoitus, saatujen tietojen lähteet ja mihin tietoja luovutetaan. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä sekä rekisteröidyn oikeuksista saat tietosuojavastaavalta.

Tältä sivulta löydät tietosuojavastaavan yhteystiedot sekä tietosuojalosteet.

Yhteystiedot

tietosuojavastaava@coxa.fi
Puhelin 050 470 8833

Tietosuojaselosteet

Potilasrekisteri
Coxa shop-verkkokaupan, CoxaPro-palvelun ja Yhteistyöverkoston asiakas- ja käyttäjärekisteri
Tiedetutkimusrekisteri
Tallentava kameravalvonta